ал-Касас 44-50, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-391)

ал-Касас: 28/ал-Касас-44, 28/ал-Касас-45, 28/ал-Касас-46, 28/ал-Касас-47, 28/ал-Касас-48, 28/ал-Касас-49, 28/ал-Касас-50, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-391, ал-Касас 44-50
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-44
28/ал-Касас-44: Ти (О, Мохамед) не бе откъм западната страна, когато дадохме на Муса повелята и не бе свидетел (на случилото се).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-45
28/ал-Касас-45: А Ние създадохме поколения с дълги години живот. И ти, въпреки че не беше сред обитателите на Мадян, четеш на тях (на сахабе) Нашите знамения, а всъщност Ние (ти) пращаме (вестите).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-46
28/ал-Касас-46: И ти не беше в планината, когато призовахме (Муса). Ала това е милост от твоя Господ, за да предупредиш хора, при които досега не е идвал предупредител, надявайки се да се поучат!.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-47
28/ал-Касас-47: И ако нямаше да кажат, когато ги сполети беда за онова, което са сторили : “Господи, да беше ни изпратил пратеник, та да последваме Твоите знамения и да станем вярващи” (нямаше да те пратим като Пратеник - Пророк).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-48
28/ал-Касас-48: И когато истината от Нас дойде при тях, рекоха: “Защо не му бе дадено същото, което бе дадено и на Муса ?”А нима по-рано не отрекоха даденото на Муса? И рекоха: “Две магии, които си помогнаха (и се услиха).” И рекоха: “Ние наистина отричаме всички.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-49
28/ал-Касас-49: Кажи им:“ Ако говорите истината (ако сте праведни), донесете книга от Аллах, по-напътстваща тези двете, та да я последвам и аз!”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-50
28/ал-Касас-50: И след това, ако не ти откликнат (не приемат твоя зов за напътствие към Аллах), знай, че те следват само страстите на душите си! А кой е по-заблуден от онзи, който следва страстите на душата си вместо напътстващ, пратен от Аллах? И Аллах наистина не напътва хората-угнетители.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: