ал-Анкабут 7-14, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-397)

ал-Анкабут: 29/ал-Анкабут-7, 29/ал-Анкабут-8, 29/ал-Анкабут-9, 29/ал-Анкабут-10, 29/ал-Анкабут-11, 29/ал-Анкабут-12, 29/ал-Анкабут-13, 29/ал-Анкабут-14, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-397, ал-Анкабут 7-14
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-7
29/ал-Анкабут-7: А вярващите (желаещите да срещнат лика на Аллах през земния си живот) и вършещите праведни дела ( изчистващи пороците от душата), несъмнено ще покрием лошите им постъпки (грехове) и ще ги възнаградим с по-хубаво от това, което са вършили.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-8
29/ал-Анкабут-8: И Ние повелихме (заповядахме) на човека да се отнася добре с родителите си. А ако те принуждават да съдружаваш Мен с онова, за което нямаш знание, не им се покорявай! Към Мен е вашето завръщане и тогава Аз ще ви известя какво сте вършили.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-9
29/ал-Анкабут-9: А вярващите (праведните) и вършещите праведни (прочистващи душите) дела, непременно ще ги удостоим да са сред праведните.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-10
29/ал-Анкабут-10: И когато хора, казали “Ние повярвахме в Аллах!” бяха подложени на страдания по пътя на Аллах, сееха смут, все едно това е наказание от Аллах. А когато дойде помощ от твоя Господ, казаха: “Ние наистина бяхме заедно с вас!” Нима Аллах не знае най-добре това, което е вътре в световете?
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-11
29/ал-Анкабут-11: И наистина Аллах знае кои са вярващите и кои лицемерите.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-12
29/ал-Анкабут-12: И отричащите рекоха на вярващите : “Следвайте нашия път и ние ще понесем прегрешенията ви!” Ала те не ще понесат нищо от прегрешенията им. И наистина те са лъжци.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-13
29/ал-Анкабут-13: И те (лъжците) ще носят заедно със своето бреме и тяхното бреме. И в Съдния ден непременно ще бъдат разпитани за това, което са измисляли.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-14
29/ал-Анкабут-14: И наистина изпратихме Нух (Ной) при неговия народ (като пророк), и така той прекара сред тях хиляда години без петдесет (950 години). И после ги грабна потопът, и те бяха угнетители.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: