ал-Анкабут 31-38, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-400)

ал-Анкабут: 29/ал-Анкабут-31, 29/ал-Анкабут-32, 29/ал-Анкабут-33, 29/ал-Анкабут-34, 29/ал-Анкабут-35, 29/ал-Анкабут-36, 29/ал-Анкабут-37, 29/ал-Анкабут-38, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-400, ал-Анкабут 31-38
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-31
29/ал-Анкабут-31: И когато Нашите пратеници дойдоха с радостната вест при Ибрахим, казаха: “Несъмнено ние ще погубим обитателите на това селище, защото обитатели му станаха угнетители.”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-32
29/ал-Анкабут-32: Каза им (Ибрахим): “Но сред тях е и Лот. (Пратениците) : “Ние по-добре знаем кой е сред тях. Ще спасим него и семейството му, без неговата жена. (И тя) ще бъде от останалите.”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-33
29/ал-Анкабут-33: И когато Нашите Пратеници дойдоха при Лот, домъчня му и му прималя. Казаха (те): “Не се страхувай и не тъгувай! И наистина Ние ще спасим теб и твоето семейство, без жена ти. (И тя) ще бъде от останалите.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-34
29/ал-Анкабут-34: Ние непременно ще стоварим върху обитателите на това селище напаст от небето, защото са нечестивци.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-35
29/ал-Анкабут-35: И несъмнено оставихме от това (напастта от небето) ясно знамение за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-36
29/ал-Анкабут-36: И при медйенитите (изпратихме) брат им Шуайб. И той им каза: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах и се надявайте на Сетния ден (деня на срещата с Аллах), и не сейте развала по земята (не възпирайте желаещите Лика)!”
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-37
29/ал-Анкабут-37: Но го взеха за лъжец и затова ги обхвана мощно сътресение, и осъмнаха безжизнени и наколене в домовете си.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-38
29/ал-Анкабут-38: И за адитите, и самудяните, чрез разказа за (разрушените им) жилища, ви се обясни (показа). И сатаната разкраси за тях делата им, и така ги възпря от пътя (на Аллах), въпреки че бяха прозорливи (виждайки отричаха).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: