Al-'Ankabut 31-38, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-400)

Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-31, 29/Al-'Ankabut-32, 29/Al-'Ankabut-33, 29/Al-'Ankabut-34, 29/Al-'Ankabut-35, 29/Al-'Ankabut-36, 29/Al-'Ankabut-37, 29/Al-'Ankabut-38, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-400, Al-'Ankabut 31-38
direction_left
direction_right
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-31
29/Al-'Ankabut-31: En toen Onze gezanten (Engelen) tot Ibrâhîm kwamen met de verheugende tijdingen, zeiden zij."Voorwaar, wij zullen de bewoners van deze stad vernietigen. Voorwaar, haar bewoners waren onrechtvaardigen."
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-32
29/Al-'Ankabut-32: Hij zei: "Lôeth is daar." Zij miden: "Wij weten beter wie daar zijn. Voorwaar, wij zullen hem en zijn familie redden, behalve zijn vrouw. Zij zal tot de achterblijvers behoren."
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-33
29/Al-'Ankabut-33: En toen Onze gezanten naar Lôeth kwamen, was hij bedroefd vanwege hen, en hij had geen macht om hen te beschermen. Maar zij zeiden: "Wees niet bang en treur niet: voorwaar, wij redden zeker jou en jouw familie, behalve jouw vrouw. Zij zal tot de achterblijvers behoren.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-34
29/Al-'Ankabut-34: Voorwaar, wij zullen een zware bestraffing uit de hemel neerzenden op de bewoners van deze stad omdat zij zware zonden begingen."
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-35
29/Al-'Ankabut-35: En voorzeker, Wij hebben een duidelijk Teken achtergelaten voor een volk dat begrijpt.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-36
29/Al-'Ankabut-36: En naar Madyan (stuurden Wij) hun broeder Sjoe'aib. En hij zei: "O mijn volk, aanbidt Allah en hoopt op de Laatste Dag en verricht geen kwaad op aarde als verderfzaaiers."
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-37
29/Al-'Ankabut-37: Toen loochenden zij hem waarna een aardbeving hen trof en zij werden doden in hun huizen.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-38
29/Al-'Ankabut-38: En (Wij vernietigden) de 'Âd en de Tsamôed. Dat is jullie waarlijk bekend geworden door (de ruïnes van) hun woningen. En de Satan deed voor hen hun daden schoon sehijnen, waarna hij hen afleidde van de Weg, hoewel zij over inzicht beschikten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: