Al-Qasas 60-70, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-393)

Al-Qasas: 28/Al-Qasas-60, 28/Al-Qasas-61, 28/Al-Qasas-62, 28/Al-Qasas-63, 28/Al-Qasas-64, 28/Al-Qasas-65, 28/Al-Qasas-66, 28/Al-Qasas-67, 28/Al-Qasas-68, 28/Al-Qasas-69, 28/Al-Qasas-70, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-393, Al-Qasas 60-70
direction_left
direction_right
Luister Koran: 28/Al-Qasas-60
28/Al-Qasas-60: En welke dingen jullie ook gegeven werden: zij zijn de genietingen van het wereldse leven en haar versiering. Maar wat van de zijde van Allah komt is beter en blijvender. Begrijpen jullie dat dan niet?
Luister Koran: 28/Al-Qasas-61
28/Al-Qasas-61: Is iemand aait wie Wij een goede belofte hebben gedaan en die (de vervulling) ervan krijgt, als iemand die Wij hebben doen genieten van de genietingen van het wereldse leven en die dan op de Dag der Opstanding tot de voorgeleiden (voor de bestraffing) behoort?
Luister Koran: 28/Al-Qasas-62
28/Al-Qasas-62: En op de Dag dat Hij hen zal roepen, zal Hij zeggen: "Waar zijn Mijn deelgenoten, degenen die jullie veronderstelden (te bestaan)?"
Luister Koran: 28/Al-Qasas-63
28/Al-Qasas-63: Degenen voor wie het Woord bewaarheid wordt, zullen zeggen: "Onze Heer, zij zijn degenen die wij deden dwalen. Wij hebben hen doen dwalen zoals wij zelf dwaalden. Wij verontschuldigen ons bij U. Zij aanbaden ons niet."
Luister Koran: 28/Al-Qasas-64
28/Al-Qasas-64: En er wordt gezegd: "Roept jullie deelgenoten aan!" Zij zullen hen aanroepen, maar zij zullen geen gehoor aan hen geven en zij zullen de bestraffing zien. Hadden zij man Leiding gevolgd!
Luister Koran: 28/Al-Qasas-65
28/Al-Qasas-65: En op die Dag zal Hij hen roepen, terwijl Hij zegt: "Wat is het dat jullie de Boodschappers hebben geantwoord?"
Luister Koran: 28/Al-Qasas-66
28/Al-Qasas-66: Maar op die Dag zullen voor hen de argumenten duister blijven en zij zullen het niet aan elkaar (kunnen) vragen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-67
28/Al-Qasas-67: Maar wie berouw had en geloofde en goede daden verrichtte: moge hij dan tot de welslagenden behoren.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-68
28/Al-Qasas-68: En jouw Heer schept wat Hij wil en Hij verkiest (wie Hij wil). Het is niet aan hen om te kiezen. Heilig is Allah en Verheven boven wat zij aan deelgenoten (aan Hem) toekennen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-69
28/Al-Qasas-69: En jouw Heer wed wat hun harten verbergen en wat zij openlijk doen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-70
28/Al-Qasas-70: En Hij is Allah, er is geen god dan Hij. Aan Hem behoort alle lof, op deze wereld en in het Hiernamaals, en aan Hem behoort het oordeel en tot Hem zullen jullie teruggekeerd worden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: