Al-'Ankabut 39-45, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-401)

Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-39, 29/Al-'Ankabut-40, 29/Al-'Ankabut-41, 29/Al-'Ankabut-42, 29/Al-'Ankabut-43, 29/Al-'Ankabut-44, 29/Al-'Ankabut-45, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-401, Al-'Ankabut 39-45
direction_left
direction_right
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-39
29/Al-'Ankabut-39: En (Wij vernietigden) Qârôen en Fir'aun en Hâmân. En voorzeker is Môesa tot hen met duidelijke Tekenen gekomen, maar zij waren hoogmoedig op de aarde. En zij konden (Onze bestraffing) niet ontvluchten.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-40
29/Al-'Ankabut-40: En ieder bestraften Wij voor zijn zonde. Daarom waren er onder hen over wie Wij een storm var hagelstenen zonden en waren er onder hen die door een bliksemslag gegrepen werden. En er waren er onder hen die Wij in de aarde deden wegzinken en er waren er onder hen Wij verdronken. Allah was niet onrechtvaardig voor hen, maar zij waren onrechtvaardig voor ziclizelf
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-41
29/Al-'Ankabut-41: De gelijkenis met degenen die helpers naast Allah nemen, is als die met een spin die een huis maakt. En voorwaar, het zwakste van de huizen is zeker het huis van een spin (al 'Ankabôet), als zij het wisten.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-42
29/Al-'Ankabut-42: Voorwaar, Allah weet wat zij voor iets naast Hem aanroepen en Hij is de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-43
29/Al-'Ankabut-43: En deze vergelijkingen maken Wij voor de mensen, maar zij begrijpen ze niet, behalve degenen die over kennis beschikken.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-44
29/Al-'Ankabut-44: Allah schiep de hemelen en de aarde in waarheid. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor de gelovigen.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-45
29/Al-'Ankabut-45: Draag voor (O Moehammad) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de shalât. Voorwaat, de shalât weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah (de shalât) is groter en Allah weet wat jullie bedrijven.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: