Al-'Ankabut 39-45, Noble Qur'an (Juz-20, halaman-401)

Noble Qur'an » Juz-20 » halaman-401
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-39, 29/Al-'Ankabut-40, 29/Al-'Ankabut-41, 29/Al-'Ankabut-42, 29/Al-'Ankabut-43, 29/Al-'Ankabut-44, 29/Al-'Ankabut-45, Noble Qur'an, Juz-20, halaman-401, Al-'Ankabut 39-45
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-39
29/Al-'Ankabut-39: dan (juga) Karun, Fir'aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-bukti) keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di (muka) bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput (dari kehancuran itu).
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-40
29/Al-'Ankabut-40: Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-41
29/Al-'Ankabut-41: Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-42
29/Al-'Ankabut-42: Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-43
29/Al-'Ankabut-43: Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-44
29/Al-'Ankabut-44: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-45
29/Al-'Ankabut-45: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: