Al-Qasas 6-13, Noble Qur'an (Juz-20, halaman-386)

Noble Qur'an » Juz-20 » halaman-386
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Qasas: 28/Al-Qasas-6, 28/Al-Qasas-7, 28/Al-Qasas-8, 28/Al-Qasas-9, 28/Al-Qasas-10, 28/Al-Qasas-11, 28/Al-Qasas-12, 28/Al-Qasas-13, Noble Qur'an, Juz-20, halaman-386, Al-Qasas 6-13
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-6
28/Al-Qasas-6: dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-7
28/Al-Qasas-7: Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-8
28/Al-Qasas-8: Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-9
28/Al-Qasas-9: Dan berkatalah isteri Fir'aun: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari.
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-10
28/Al-Qasas-10: Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah).
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-11
28/Al-Qasas-11: Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-12
28/Al-Qasas-12: dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?".
Dengar Quran: 28/Al-Qasas-13
28/Al-Qasas-13: Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: