Al-Ma’un, Surah Barang-barang yang berguna (Quran: Surah-107-Al-Ma’un)

107/Al-Ma’un-1: Araayta allathee yukaththibu bialddeeni, 107/Al-Ma’un-2: Fathalika allathee yaduAAAAu alyateema, 107/Al-Ma’un-3: Wala yahuddu AAala taAAami almiskeeni
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Ma’un, Surah Barang-barang yang berguna (Quran: Surah-107-Al-Ma’un)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 107/Al-Ma’un-1
107/Al-Ma’un-1: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
Dengar Quran: 107/Al-Ma’un-2
107/Al-Ma’un-2: Itulah orang yang menghardik anak yatim,
Dengar Quran: 107/Al-Ma’un-3
107/Al-Ma’un-3: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Dengar Quran: 107/Al-Ma’un-4
107/Al-Ma’un-4: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
Dengar Quran: 107/Al-Ma’un-5
107/Al-Ma’un-5: (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
Dengar Quran: 107/Al-Ma’un-6
107/Al-Ma’un-6: orang-orang yang berbuat riya,
Dengar Quran: 107/Al-Ma’un-7
107/Al-Ma’un-7: dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: