Al-Waqi’ah, Surah Hari Kiamat (Quran: Surah-56-Al-Waqi’ah)

56/Al-Waqi’ah-1: Itha waqaAAati alwaqiAAatu, 56/Al-Waqi’ah-2: Laysa liwaqAAatiha kathibatun, 56/Al-Waqi’ah-3: Khafidatun rafiAAatun
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Waqi’ah, Surah Hari Kiamat (Quran: Surah-56-Al-Waqi’ah)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-1
56/Al-Waqi’ah-1: Apabila terjadi hari kiamat,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-2
56/Al-Waqi’ah-2: tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-3
56/Al-Waqi’ah-3: (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-4
56/Al-Waqi’ah-4: apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-5
56/Al-Waqi’ah-5: dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-6
56/Al-Waqi’ah-6: maka jadilah ia debu yang beterbangan,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-7
56/Al-Waqi’ah-7: dan kamu menjadi tiga golongan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-8
56/Al-Waqi’ah-8: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-9
56/Al-Waqi’ah-9: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-10
56/Al-Waqi’ah-10: Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-11
56/Al-Waqi’ah-11: Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-12
56/Al-Waqi’ah-12: Berada dalam jannah kenikmatan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-13
56/Al-Waqi’ah-13: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-14
56/Al-Waqi’ah-14: dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-15
56/Al-Waqi’ah-15: Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-16
56/Al-Waqi’ah-16: seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-17
56/Al-Waqi’ah-17: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-18
56/Al-Waqi’ah-18: dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-19
56/Al-Waqi’ah-19: mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-20
56/Al-Waqi’ah-20: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-21
56/Al-Waqi’ah-21: dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-22
56/Al-Waqi’ah-22: Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-23
56/Al-Waqi’ah-23: laksana mutiara yang tersimpan baik.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-24
56/Al-Waqi’ah-24: Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-25
56/Al-Waqi’ah-25: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-26
56/Al-Waqi’ah-26: akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-27
56/Al-Waqi’ah-27: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-28
56/Al-Waqi’ah-28: Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-29
56/Al-Waqi’ah-29: dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-30
56/Al-Waqi’ah-30: dan naungan yang terbentang luas,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-31
56/Al-Waqi’ah-31: dan air yang tercurah,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-32
56/Al-Waqi’ah-32: dan buah-buahan yang banyak,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-33
56/Al-Waqi’ah-33: yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-34
56/Al-Waqi’ah-34: dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-35
56/Al-Waqi’ah-35: Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-36
56/Al-Waqi’ah-36: dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-37
56/Al-Waqi’ah-37: penuh cinta lagi sebaya umurnya.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-38
56/Al-Waqi’ah-38: (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-39
56/Al-Waqi’ah-39: (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-40
56/Al-Waqi’ah-40: dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-41
56/Al-Waqi’ah-41: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-42
56/Al-Waqi’ah-42: Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-43
56/Al-Waqi’ah-43: dan dalam naungan asap yang hitam.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-44
56/Al-Waqi’ah-44: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-45
56/Al-Waqi’ah-45: Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-46
56/Al-Waqi’ah-46: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-47
56/Al-Waqi’ah-47: Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-48
56/Al-Waqi’ah-48: apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?"
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-49
56/Al-Waqi’ah-49: Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-50
56/Al-Waqi’ah-50: benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-51
56/Al-Waqi’ah-51: Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-52
56/Al-Waqi’ah-52: benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-53
56/Al-Waqi’ah-53: dan akan memenuhi perutmu dengannya.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-54
56/Al-Waqi’ah-54: Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-55
56/Al-Waqi’ah-55: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-56
56/Al-Waqi’ah-56: Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-57
56/Al-Waqi’ah-57: Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-58
56/Al-Waqi’ah-58: Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-59
56/Al-Waqi’ah-59: Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-60
56/Al-Waqi’ah-60: Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-61
56/Al-Waqi’ah-61: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-62
56/Al-Waqi’ah-62: Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-63
56/Al-Waqi’ah-63: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-64
56/Al-Waqi’ah-64: Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-65
56/Al-Waqi’ah-65: Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-66
56/Al-Waqi’ah-66: (Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian",
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-67
56/Al-Waqi’ah-67: bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-68
56/Al-Waqi’ah-68: Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-69
56/Al-Waqi’ah-69: Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-70
56/Al-Waqi’ah-70: Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-71
56/Al-Waqi’ah-71: Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-72
56/Al-Waqi’ah-72: Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-73
56/Al-Waqi’ah-73: Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-74
56/Al-Waqi’ah-74: Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-75
56/Al-Waqi’ah-75: Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-76
56/Al-Waqi’ah-76: Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-77
56/Al-Waqi’ah-77: Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-78
56/Al-Waqi’ah-78: pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-79
56/Al-Waqi’ah-79: tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-80
56/Al-Waqi’ah-80: Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-81
56/Al-Waqi’ah-81: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-82
56/Al-Waqi’ah-82: kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-83
56/Al-Waqi’ah-83: Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-84
56/Al-Waqi’ah-84: padahal kamu ketika itu melihat,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-85
56/Al-Waqi’ah-85: dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-86
56/Al-Waqi’ah-86: maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-87
56/Al-Waqi’ah-87: Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-88
56/Al-Waqi’ah-88: adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-89
56/Al-Waqi’ah-89: maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-90
56/Al-Waqi’ah-90: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-91
56/Al-Waqi’ah-91: maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-92
56/Al-Waqi’ah-92: Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-93
56/Al-Waqi’ah-93: maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-94
56/Al-Waqi’ah-94: dan dibakar di dalam jahannam.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-95
56/Al-Waqi’ah-95: Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
Dengar Quran: 56/Al-Waqi’ah-96
56/Al-Waqi’ah-96: Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: