Al-Insyirah, Surah Melapangkan (Quran: Surah-94-Al-Insyirah)

94/Al-Insyirah-1: Alam nashrah laka sadraka, 94/Al-Insyirah-2: WawadaAAna AAanka wizraka, 94/Al-Insyirah-3: Allathee anqada thahraka
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Insyirah, Surah Melapangkan (Quran: Surah-94-Al-Insyirah)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 94/Al-Insyirah-1
94/Al-Insyirah-1: Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
Dengar Quran: 94/Al-Insyirah-2
94/Al-Insyirah-2: dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
Dengar Quran: 94/Al-Insyirah-3
94/Al-Insyirah-3: yang memberatkan punggungmu?
Dengar Quran: 94/Al-Insyirah-4
94/Al-Insyirah-4: Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,
Dengar Quran: 94/Al-Insyirah-5
94/Al-Insyirah-5: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Dengar Quran: 94/Al-Insyirah-6
94/Al-Insyirah-6: sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Dengar Quran: 94/Al-Insyirah-7
94/Al-Insyirah-7: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
Dengar Quran: 94/Al-Insyirah-8
94/Al-Insyirah-8: dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: