At-Tur, Surah Bukit (Quran: Surah-52-At-Tur)

Noble Qur'an » Surah At-Tur
share on facebook  tweet  share on google  print  
52/At-Tur-1: Waalttoori, 52/At-Tur-2: Wakitabin mastoorin, 52/At-Tur-3: Fee raqqin manshoorin
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

At-Tur, Surah Bukit (Quran: Surah-52-At-Tur)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 52/At-Tur-1
52/At-Tur-1: Demi bukit,
Dengar Quran: 52/At-Tur-2
52/At-Tur-2: dan Kitab yang ditulis,
Dengar Quran: 52/At-Tur-3
52/At-Tur-3: pada lembaran yang terbuka,
Dengar Quran: 52/At-Tur-4
52/At-Tur-4: dan demi Baitul Ma'mur,
Dengar Quran: 52/At-Tur-5
52/At-Tur-5: dan atap yang ditinggikan (langit),
Dengar Quran: 52/At-Tur-6
52/At-Tur-6: dan laut yang di dalam tanahnya ada api,
Dengar Quran: 52/At-Tur-7
52/At-Tur-7: sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,
Dengar Quran: 52/At-Tur-8
52/At-Tur-8: tidak seorangpun yang dapat menolaknya,
Dengar Quran: 52/At-Tur-9
52/At-Tur-9: pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,
Dengar Quran: 52/At-Tur-10
52/At-Tur-10: dan gunung benar-benar berjalan.
Dengar Quran: 52/At-Tur-11
52/At-Tur-11: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,
Dengar Quran: 52/At-Tur-12
52/At-Tur-12: (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan,
Dengar Quran: 52/At-Tur-13
52/At-Tur-13: pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.
Dengar Quran: 52/At-Tur-14
52/At-Tur-14: (Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya".
Dengar Quran: 52/At-Tur-15
52/At-Tur-15: Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
Dengar Quran: 52/At-Tur-16
52/At-Tur-16: Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
Dengar Quran: 52/At-Tur-17
52/At-Tur-17: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,
Dengar Quran: 52/At-Tur-18
52/At-Tur-18: mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
Dengar Quran: 52/At-Tur-19
52/At-Tur-19: (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan",
Dengar Quran: 52/At-Tur-20
52/At-Tur-20: mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.
Dengar Quran: 52/At-Tur-21
52/At-Tur-21: Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
Dengar Quran: 52/At-Tur-22
52/At-Tur-22: Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
Dengar Quran: 52/At-Tur-23
52/At-Tur-23: Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
Dengar Quran: 52/At-Tur-24
52/At-Tur-24: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
Dengar Quran: 52/At-Tur-25
52/At-Tur-25: Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
Dengar Quran: 52/At-Tur-26
52/At-Tur-26: Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)".
Dengar Quran: 52/At-Tur-27
52/At-Tur-27: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
Dengar Quran: 52/At-Tur-28
52/At-Tur-28: Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 52/At-Tur-29
52/At-Tur-29: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
Dengar Quran: 52/At-Tur-30
52/At-Tur-30: Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".
Dengar Quran: 52/At-Tur-31
52/At-Tur-31: Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu".
Dengar Quran: 52/At-Tur-32
52/At-Tur-32: Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
Dengar Quran: 52/At-Tur-33
52/At-Tur-33: Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.
Dengar Quran: 52/At-Tur-34
52/At-Tur-34: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.
Dengar Quran: 52/At-Tur-35
52/At-Tur-35: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?
Dengar Quran: 52/At-Tur-36
52/At-Tur-36: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).
Dengar Quran: 52/At-Tur-37
52/At-Tur-37: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?
Dengar Quran: 52/At-Tur-38
52/At-Tur-38: Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
Dengar Quran: 52/At-Tur-39
52/At-Tur-39: Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
Dengar Quran: 52/At-Tur-40
52/At-Tur-40: Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
Dengar Quran: 52/At-Tur-41
52/At-Tur-41: Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
Dengar Quran: 52/At-Tur-42
52/At-Tur-42: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
Dengar Quran: 52/At-Tur-43
52/At-Tur-43: Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Dengar Quran: 52/At-Tur-44
52/At-Tur-44: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".
Dengar Quran: 52/At-Tur-45
52/At-Tur-45: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,
Dengar Quran: 52/At-Tur-46
52/At-Tur-46: (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.
Dengar Quran: 52/At-Tur-47
52/At-Tur-47: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Dengar Quran: 52/At-Tur-48
52/At-Tur-48: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,
Dengar Quran: 52/At-Tur-49
52/At-Tur-49: dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: