Al-Hijr, Surah Al Hijr (nama gunung) (Quran: Surah-15-Al-Hijr)

Noble Qur'an » Surah Al-Hijr
share on facebook  tweet  share on google  print  
15/Al-Hijr-1: Aliflamra tilka ayatu alkitabi waquranin mubeenin, 15/Al-Hijr-2: Rubama yawaddu allatheena kafaroo law kanoo muslimeena, 15/Al-Hijr-3: Tharhum yakuloo wayatamattaAAoo wayulhihimu alamalu fasawfa yaAAlamoona
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Hijr, Surah Al Hijr (nama gunung) (Quran: Surah-15-Al-Hijr)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 15/Al-Hijr-1
15/Al-Hijr-1: Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-2
15/Al-Hijr-2: Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-3
15/Al-Hijr-3: Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-4
15/Al-Hijr-4: Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-5
15/Al-Hijr-5: Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat mengundurkan(nya).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-6
15/Al-Hijr-6: Mereka berkata: "Hai orang yang diturunkan Al Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-7
15/Al-Hijr-7: Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar?"
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-8
15/Al-Hijr-8: Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar (untuk membawa azab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-9
15/Al-Hijr-9: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-10
15/Al-Hijr-10: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-11
15/Al-Hijr-11: Dan tidak datang seorang rasulpun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-12
15/Al-Hijr-12: Demikianlah, Kami mamasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu) kedalam hati orang-orang yang berdosa (orang-orang kafir),
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-13
15/Al-Hijr-13: mereka tidak beriman kepadanya (Al Quran) dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-14
15/Al-Hijr-14: Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-15
15/Al-Hijr-15: tentulah mereka berkata: "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang orang yang kena sihir".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-16
15/Al-Hijr-16: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya),
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-17
15/Al-Hijr-17: dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-18
15/Al-Hijr-18: kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-19
15/Al-Hijr-19: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-20
15/Al-Hijr-20: Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-21
15/Al-Hijr-21: Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-22
15/Al-Hijr-22: Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-23
15/Al-Hijr-23: Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-24
15/Al-Hijr-24: Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-25
15/Al-Hijr-25: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-26
15/Al-Hijr-26: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-27
15/Al-Hijr-27: Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-28
15/Al-Hijr-28: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-29
15/Al-Hijr-29: Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-30
15/Al-Hijr-30: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-31
15/Al-Hijr-31: kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-32
15/Al-Hijr-32: Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?"
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-33
15/Al-Hijr-33: Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk"
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-34
15/Al-Hijr-34: Allah berfirman: "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-35
15/Al-Hijr-35: dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-36
15/Al-Hijr-36: Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-37
15/Al-Hijr-37: Allah berfirman: "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-38
15/Al-Hijr-38: sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-39
15/Al-Hijr-39: Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-40
15/Al-Hijr-40: kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-41
15/Al-Hijr-41: Allah berfirman: "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-42
15/Al-Hijr-42: Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-43
15/Al-Hijr-43: Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-44
15/Al-Hijr-44: Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-45
15/Al-Hijr-45: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-46
15/Al-Hijr-46: (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman"
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-47
15/Al-Hijr-47: Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-48
15/Al-Hijr-48: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-49
15/Al-Hijr-49: Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-50
15/Al-Hijr-50: dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-51
15/Al-Hijr-51: Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-52
15/Al-Hijr-52: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: "Salaam". Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-53
15/Al-Hijr-53: Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-54
15/Al-Hijr-54: Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?"
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-55
15/Al-Hijr-55: Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-56
15/Al-Hijr-56: Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-57
15/Al-Hijr-57: Berkata (pula) Ibrahim: "Apakah urusanmu yang penting (selain itu), hai para utusan?"
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-58
15/Al-Hijr-58: Mereka menjawab: "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-59
15/Al-Hijr-59: kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-60
15/Al-Hijr-60: kecuali istrinya. Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya)".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-61
15/Al-Hijr-61: Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-62
15/Al-Hijr-62: ia berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-63
15/Al-Hijr-63: Para utusan menjawab: "Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-64
15/Al-Hijr-64: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-65
15/Al-Hijr-65: Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh kebelakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan kepadamu".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-66
15/Al-Hijr-66: Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-67
15/Al-Hijr-67: Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-68
15/Al-Hijr-68: Luth berkata: "Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku),
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-69
15/Al-Hijr-69: dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-70
15/Al-Hijr-70: Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?"
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-71
15/Al-Hijr-71: Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-72
15/Al-Hijr-72: (Allah berfirman): "Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-73
15/Al-Hijr-73: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-74
15/Al-Hijr-74: Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-75
15/Al-Hijr-75: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-76
15/Al-Hijr-76: Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-77
15/Al-Hijr-77: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-78
15/Al-Hijr-78: Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-79
15/Al-Hijr-79: maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-80
15/Al-Hijr-80: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-81
15/Al-Hijr-81: dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-82
15/Al-Hijr-82: dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-83
15/Al-Hijr-83: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-84
15/Al-Hijr-84: maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-85
15/Al-Hijr-85: Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-86
15/Al-Hijr-86: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-87
15/Al-Hijr-87: Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-88
15/Al-Hijr-88: Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-89
15/Al-Hijr-89: Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan".
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-90
15/Al-Hijr-90: Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah),
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-91
15/Al-Hijr-91: (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Quran itu terbagi-bagi.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-92
15/Al-Hijr-92: Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-93
15/Al-Hijr-93: tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-94
15/Al-Hijr-94: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-95
15/Al-Hijr-95: Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu),
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-96
15/Al-Hijr-96: (Yaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya).
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-97
15/Al-Hijr-97: Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan,
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-98
15/Al-Hijr-98: maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat),
Dengar Quran: 15/Al-Hijr-99
15/Al-Hijr-99: dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: