Al-Anbiya 1-10, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-322)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-322
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-1, 21/Al-Anbiya-2, 21/Al-Anbiya-3, 21/Al-Anbiya-4, 21/Al-Anbiya-5, 21/Al-Anbiya-6, 21/Al-Anbiya-7, 21/Al-Anbiya-8, 21/Al-Anbiya-9, 21/Al-Anbiya-10, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-322, Al-Anbiya 1-10
direction_left
direction_right

Al-Anbiya

Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-1
21/Al-Anbiya-1: Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-2
21/Al-Anbiya-2: Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Quran pun yang baru (di-turunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-3
21/Al-Anbiya-3: (lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka: "Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia (jua) seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-4
21/Al-Anbiya-4: Berkatalah Muhammad (kepada mereka): "Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-5
21/Al-Anbiya-5: Bahkan mereka berkata (pula): "(Al Quran itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagai-mana rasul-rasul yang telah lalu di-utus".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-6
21/Al-Anbiya-6: Tidak ada (penduduk) suatu negeripun yang beriman yang Kami telah membinasakannya sebeIum mereka; maka apakah mereka akan beriman?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-7
21/Al-Anbiya-7: Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-8
21/Al-Anbiya-8: Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-9
21/Al-Anbiya-9: Kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka. Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-10
21/Al-Anbiya-10: Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: