Al-Hajj 16-23, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-334)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-334
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Hajj: 22/Al-Hajj-16, 22/Al-Hajj-17, 22/Al-Hajj-18, 22/Al-Hajj-19, 22/Al-Hajj-20, 22/Al-Hajj-21, 22/Al-Hajj-22, 22/Al-Hajj-23, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-334, Al-Hajj 16-23
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-16
22/Al-Hajj-16: Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-17
22/Al-Hajj-17: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-18
22/Al-Hajj-18: Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-19
22/Al-Hajj-19: Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-20
22/Al-Hajj-20: Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka).
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-21
22/Al-Hajj-21: Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-22
22/Al-Hajj-22: Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini".
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-23
22/Al-Hajj-23: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: