ал-Хадж 16-23, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-334)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-16, 22/ал-Хадж-17, 22/ал-Хадж-18, 22/ал-Хадж-19, 22/ал-Хадж-20, 22/ал-Хадж-21, 22/ал-Хадж-22, 22/ал-Хадж-23, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-334, ал-Хадж 16-23
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-16
22/ал-Хадж-16: Така Ние го низпослахме (като) ясни знамения. И несъмнено Аллах напътва към Себе Си когото пожелае.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-17
22/ал-Хадж-17: Наистина в Съдния ден Аллах ще отсъди (ще раздели на общности за Рая и Ада) между вярващите (пожелалите Лика на Аллах) и юдеите, и сабеите (вярващите в звездите), и християните, и маговете (почитащите огъня), и съдружаващите. Несъмнено Аллах е свидетел на всяко нещо.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-18
22/ал-Хадж-18: Не виждаш ли как се покланя на Аллах всичко на небесата и всичко на земята, и слънцето, и луната, и звездите, и планините, и дърветата, и животните, и мнозина от хората? А мъчението бе заслужено от множество (от хората) и когото Аллах унизи, на него вече няма кой да му помогне. И Аллах прави каквото пожелае.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-19
22/ал-Хадж-19: Тези (вярващите и неверниците) са две спорещи за своя Господ групи. А за неверниците ще има скроени дрехи от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-20
22/ал-Хадж-20: С нея ще бъдат разтопявани и вътрешностите, и кожата им.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-21
22/ал-Хадж-21: За тях ще има боздугани от желязо.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-22
22/ал-Хадж-22: И всеки път, щом поискат да излязат от там, заради страданието, ще бъдат връщани обратно (и ще им се казва): “Вкусете мъчението на огъня!”
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-23
22/ал-Хадж-23: Несъмнено Аллах въвежда вярващите (пожелалите да достигнат Лика на Аллах) и вършещите праведни дела (изчистващи пороците на душите) в Райските градините, сред които реки текат. И (те) там носят украшения - гривни от злато и бисери, и одеждите им са от коприна.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: