ал-Анбиа 73-81, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-328)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-73, 21/ал-Анбиа-74, 21/ал-Анбиа-75, 21/ал-Анбиа-76, 21/ал-Анбиа-77, 21/ал-Анбиа-78, 21/ал-Анбиа-79, 21/ал-Анбиа-80, 21/ал-Анбиа-81, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-328, ал-Анбиа 73-81
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-73
21/ал-Анбиа-73: И ги сторихме по Наша повеля водители, напътващи (духовните тела приживе към Нас). И им разкрихме да вършат добрини и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. И те станаха Наши раби.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-74
21/ал-Анбиа-74: И дадохме мъдрост и знание на Лут (Лот), и го спасихме от селището, което вършеше скверности. И наистина те бяха хора на злото, бяха нечестивци.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-75
21/ал-Анбиа-75: И го въведохме в Нашата милост. Наистина той бе от праведниците.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-76
21/ал-Анбиа-76: А по-рано Нух (Ной) Ни бе призовал и Ние му откликнахме, и така спасихме него и семейството му от огромна скръб.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-77
21/ал-Анбиа-77: И го защитихме от народ, който взимаше за лъжа Нашите знамения. Наистина те бяха хора на злото, затова ги издавихме всичките.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-78
21/ал-Анбиа-78: И Дауд (Давид), и Сюлейман (Соломон) отсъждаха за нивата, в която разпръснати през нощта пасяха овцете на хората. И Ние бяхме свидетели на присъдата им.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-79
21/ал-Анбиа-79: И така разкрихме на Сюлейман (Соломон) това (отсъждане). И на всички дадохме мъдрост и знание. И накарахме планините и птиците да Ни прославят заедно с Дауд (Давид). И Ние сме направилите това.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-80
21/ал-Анбиа-80: И го научихме да прави доспехи за вас, които да ви пазят в ожесточена битка. Тогава от признателните ли сте?
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-81
21/ал-Анбиа-81: И бурният вятър бе за Сюлейман (Соломон). Духаше по волята му към земята, която Ние благословихме. И Ние сме знаещите всяко нещо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: