ал-Хадж 65-72, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-340)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-65, 22/ал-Хадж-66, 22/ал-Хадж-67, 22/ал-Хадж-68, 22/ал-Хадж-69, 22/ал-Хадж-70, 22/ал-Хадж-71, 22/ал-Хадж-72, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-340, ал-Хадж 65-72
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-65
22/ал-Хадж-65: Не видя ли как Аллах подчини на вас всичко що е на земята? Корабите плават в морето по Негова воля и Той поддържа небето и земята да не се слеят, освен с Неговото позволение. Несъмнено Аллах е Състрадателен, Милосърден към хората.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-66
22/ал-Хадж-66: Той е, Който ви дава живот, а после ще ви го отнеме и накрая ще ви съживи. Човекът наистина е неблагодарник.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-67
22/ал-Хадж-67: За всички общности сторихме един и същи канон, към който да се придържат. И тогава да не спорят с теб за Моите повели! И зови към твоя Господ! Ти наистина си върху пътя на напътените (пътя, водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-68
22/ал-Хадж-68: И ако спорят с теб им кажи: “Аллах най-добре знае вашите дела.”
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-69
22/ал-Хадж-69: В Деня на възкресението Аллах ще отсъди между вас за онова, по което сте разногласие.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-70
22/ал-Хадж-70: Нима не знаеш, че всичко що е на небето и на земята е знайно за Аллах? И всичко това е в Книгата. Несъмнено това е лесно за Аллах.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-71
22/ал-Хадж-71: А (те) вместо на Аллах, служат на онова, на което не е даден ни един довод, и за него те нямат знание. За угнетителите няма избавител.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-72
22/ал-Хадж-72: И когато им бъдат четени ясните знамения, разпознаваш отричането на неверниците по лицата им. Сякаш ще се нахвърлят върху онези, които им четат знамения. Кажи им: “Да ви известя ли по-лошото от това? ­Аллах обеща на неверницит огъня. Колко лоша участ е тя!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: