ал-Анбиа 36-44, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-325)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-36, 21/ал-Анбиа-37, 21/ал-Анбиа-38, 21/ал-Анбиа-39, 21/ал-Анбиа-40, 21/ал-Анбиа-41, 21/ал-Анбиа-42, 21/ал-Анбиа-43, 21/ал-Анбиа-44, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-325, ал-Анбиа 36-44
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-36
21/ал-Анбиа-36: И когато те видят неверниците, подигравайки се : “Този ли приказва за вашите богове?” Те са отричащите Напомнянето (Книгата) на Всемилостивия.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-37
21/ал-Анбиа-37: И човек бе създаден припрян. Аз ще ви покажа Моите знамения, но не искайте от Мен да прибързвам!
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-38
21/ал-Анбиа-38: А те казват : “Ако говорите истината, кога (ще се сбъдне) това обещание?”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-39
21/ал-Анбиа-39: Да знаеха само неверниците времето, когато няма да могат да се защитят от огъня по лицата им, по гърбовете им, и когато няма да им се помогне!
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-40
21/ал-Анбиа-40: Не, мъчението ще ги връхлети внезапно и ще ги повлече в ужас, и те не ще могат да го избегнат, нито ще бъдат изчакани.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-41
21/ал-Анбиа-41: И преди теб пратениците бяха взети за подигравка, но това на което се подиграваха после ги обгради.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-42
21/ал-Анбиа-42: Кажи им: “И кой ще ви закриля и денем, и нощем от Всемилостивия?” Ала те са отвърналите се от напомнянето на Господа си.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-43
21/ал-Анбиа-43: Нима имат богове, които да ги бранят от Нас? Те не могат на себе си да помогнат, нито от Нас ще бъдат избавени.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-44
21/ал-Анбиа-44: И Ние ги оставихме да се насладят, те и бащите им, през живота им, който им се струва дълъг период от време,. Нима не виждат как Ние намаляме земята по нейните краища? Тогава те ли са властващите?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: