ал-Хадж 6-15, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-333)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-6, 22/ал-Хадж-7, 22/ал-Хадж-8, 22/ал-Хадж-9, 22/ал-Хадж-10, 22/ал-Хадж-11, 22/ал-Хадж-12, 22/ал-Хадж-13, 22/ал-Хадж-14, 22/ал-Хадж-15, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-333, ал-Хадж 6-15
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-6
22/ал-Хадж-6: Несъмнено Аллах е Истината и Той съживява мъртвите, и Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-7
22/ал-Хадж-7: И часът (на Съдния ден), в който няма съмнение, непременно ще настъпи.И Аллах ще възкреси (съживи) онези, които са в гробовете.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-8
22/ал-Хадж-8: А от хората има такива, които спорят за Аллах, без да имат нито някакво знание, нито напътстващ, нито разясняващо Писание.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-9
22/ал-Хадж-9: И за да отклонят от пътя на Аллах, изкривяват (заменят) (истините на Аллах във вярата). За тях има позор в земния живот и ще ги накараме да вкусят горещото мъчението в Съдния ден.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-10
22/ал-Хадж-10: Това е заради онова, което преди си сторил (угнетил) с ръцете си. А Аллах не угнетява рабите (които Му служат).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-11
22/ал-Хадж-11: А има и (такива) от хората, които служат на Аллах малко (с нежелание). И ако му се случи добро, той се задоволява с него, а щом го сполети изпитание, се обръща. (Те са) изгубилите и на земята, и в отвъдното. Ето това е явната загуба.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-12
22/ал-Хадж-12: Вместо на Аллах се молят на онова, което нито им вреди, нито им е от полза. Ето това е една дълбока заблуда.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-13
22/ал-Хадж-13: Наистина зоват онзи, чиято вреда е по-близо (по-голяма) от неговата полза. (Това, което зоват) колко е лош за покровител и колко е лош за приятел!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-14
22/ал-Хадж-14: И Аллах несъмнено ще въведе вярващите (желаещи да срещнат Лика на Аллах приживе) и вършещите праведни (изчистващи пороците от душата) дела, в Райските градините, сред които реки текат. Наистина Аллах прави, каквото пожелае.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-15
22/ал-Хадж-15: Който мисли, че Аллах не ще го подкрепи и на земята, и в отвъдното, нека пусне въже към небето, а после нека го прекъсне и да види дали неговото коварство ще премахне онова, което го разгневява (изпитанието му).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: