ал-Алак, Сура Съсирекът (Коран: Сура 96-ал-Алак)

96/ал-Алак-1: Икрa’бисми рaббикeллeзи халак(халакa)., 96/ал-Алак-2: Халакaл инсанe мин алак(алакън)., 96/ал-Алак-3: Икрa’ уe рaббукeл eкрeм(eкрeму).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Алак, Сура Съсирекът (Коран: Сура 96-ал-Алак)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 96/ал-Алак-1
96/ал-Алак-1: Чети с името на твоя Господ, Сътворителя.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-2
96/ал-Алак-2: И сътвори човека от съсирек (ембрион).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-3
96/ал-Алак-3: Чети, твоят Господ е притежател на безкрайната щедрост.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-4
96/ал-Алак-4: И Той научи чрез калема (писалката).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-5
96/ал-Алак-5: И научи човека на това, което не знаеше.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-6
96/ал-Алак-6: И не! Човек наистина престъпва.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-7
96/ал-Алак-7: Защото е самонадеян (мисли си, че няма нужда нито от Аллах, нито от нещо друго).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-8
96/ал-Алак-8: Но неизбежно завръщането е при твоя Господ.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-9
96/ал-Алак-9: Видя ли онзи, който пречи,
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-10
96/ал-Алак-10: когато един раб отслужва молитвата, кланянето?
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-11
96/ал-Алак-11: И видя ли ти? И ако той (рабът) е напътен към Него.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-12
96/ал-Алак-12: Или ако повелява таква (богубоязън, страх да не изгуби милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-13
96/ал-Алак-13: Видя ли ти, ако той отрича и обръща гръб?
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-14
96/ал-Алак-14: Не знае ли, че Аллах го наблюдава?
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-15
96/ал-Алак-15: И не! Ако той наистина не престане, Ние непременно ще го сграбчим (повлечем) за перчема (за челото).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-16
96/ал-Алак-16: Челото лъжливо и грешно.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-17
96/ал-Алак-17: Хайде, да призове своето сборище (помщниците си)!
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-18
96/ал-Алак-18: И Ние ще призовем скоро стражата (зебаните).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-19
96/ал-Алак-19: И не! Не се подчинявай на него! И свеждай чело до земята и (към Аллах) се приближавай!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: