ал-Алак-12, Сура 96-Съсирекът (ал-Алак) стих-12

96/ал-Алак-12: Или ако повелява таква (богубоязън, страх да не изгуби милостта на Аллах). (българската транслитерация: Eу eмeрa бит тaкуа.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Алак-12
Сура 96-Съсирекът (ал-Алак) стих-12

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى
българската транслитерация: Eу eмeрa бит тaкуа.
Или ако повелява таква (богубоязън, страх да не изгуби милостта на Аллах).ал-Алак: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: