ал-Алак-11, Сура 96-Съсирекът (ал-Алак) стих-11

96/ал-Алак-11: И видя ли ти? И ако той (рабът) е напътен към Него. (българската транслитерация: E рeeйтe ин канe aлeл худа.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Алак-11
Сура 96-Съсирекът (ал-Алак) стих-11

أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى
българската транслитерация: E рeeйтe ин канe aлeл худа.
И видя ли ти? И ако той (рабът) е напътен към Него.ал-Алак: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: