Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-597), ат-Тин 1-8, ал-Алак 1-19

ат-Тин: 95/ат-Тин-1, 95/ат-Тин-2, 95/ат-Тин-3, 95/ат-Тин-4, 95/ат-Тин-5, 95/ат-Тин-6, 95/ат-Тин-7, 95/ат-Тин-8, ал-Алак: 96/ал-Алак-1, 96/ал-Алак-2, 96/ал-Алак-3, 96/ал-Алак-4, 96/ал-Алак-5, 96/ал-Алак-6, 96/ал-Алак-7, 96/ал-Алак-8, 96/ал-Алак-9, 96/ал-Алак-10, 96/ал-Алак-11, 96/ал-Алак-12, 96/ал-Алак-13, 96/ал-Алак-14, 96/ал-Алак-15, 96/ал-Алак-16, 96/ал-Алак-17, 96/ал-Алак-18, 96/ал-Алак-19, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-597, ат-Тин 1-8, ал-Алак 1-19
direction_left
direction_right

ат-Тин

Слушайте Коран: 95/ат-Тин-1
95/ат-Тин-1: Кълна се в смокинята и в маслината,
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-2
95/ат-Тин-2: и в Синайската планина,
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-3
95/ат-Тин-3: и в тази сигурна област (Мека).
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-4
95/ат-Тин-4: И несъмнено Ние сътворихме човека (душата му) с превъзходен облик (с възможността да пречисти душата си и да достигне най-красивото).
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-5
95/ат-Тин-5: После го върнахме като най-унизен (в състояние на властност на тъмнините на душата) от унизените.
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-6
95/ат-Тин-6: Освен онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах) и вършат праведни дела (пречистват душата). Именно за тях има безкрайно възнаграждение.
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-7
95/ат-Тин-7: (О, човеко!) И какво тогава те кара да взимаш за лъжа (отричаш) Вярата?
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-8
95/ат-Тин-8: Не е ли Аллах най-мъдрият от отсъждащите?

ал-Алак

Слушайте Коран: 96/ал-Алак-1
96/ал-Алак-1: Чети с името на твоя Господ, Сътворителя.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-2
96/ал-Алак-2: И сътвори човека от съсирек (ембрион).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-3
96/ал-Алак-3: Чети, твоят Господ е притежател на безкрайната щедрост.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-4
96/ал-Алак-4: И Той научи чрез калема (писалката).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-5
96/ал-Алак-5: И научи човека на това, което не знаеше.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-6
96/ал-Алак-6: И не! Човек наистина престъпва.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-7
96/ал-Алак-7: Защото е самонадеян (мисли си, че няма нужда нито от Аллах, нито от нещо друго).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-8
96/ал-Алак-8: Но неизбежно завръщането е при твоя Господ.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-9
96/ал-Алак-9: Видя ли онзи, който пречи,
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-10
96/ал-Алак-10: когато един раб отслужва молитвата, кланянето?
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-11
96/ал-Алак-11: И видя ли ти? И ако той (рабът) е напътен към Него.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-12
96/ал-Алак-12: Или ако повелява таква (богубоязън, страх да не изгуби милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-13
96/ал-Алак-13: Видя ли ти, ако той отрича и обръща гръб?
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-14
96/ал-Алак-14: Не знае ли, че Аллах го наблюдава?
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-15
96/ал-Алак-15: И не! Ако той наистина не престане, Ние непременно ще го сграбчим (повлечем) за перчема (за челото).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-16
96/ал-Алак-16: Челото лъжливо и грешно.
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-17
96/ал-Алак-17: Хайде, да призове своето сборище (помщниците си)!
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-18
96/ал-Алак-18: И Ние ще призовем скоро стражата (зебаните).
Слушайте Коран: 96/ал-Алак-19
96/ал-Алак-19: И не! Не се подчинявай на него! И свеждай чело до земята и (към Аллах) се приближавай!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: