Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-597), TÎN 1-8, ALAK 1-19

TÎN: 95/TÎN-1, 95/TÎN-2, 95/TÎN-3, 95/TÎN-4, 95/TÎN-5, 95/TÎN-6, 95/TÎN-7, 95/TÎN-8, ALAK: 96/ALAK-1, 96/ALAK-2, 96/ALAK-3, 96/ALAK-4, 96/ALAK-5, 96/ALAK-6, 96/ALAK-7, 96/ALAK-8, 96/ALAK-9, 96/ALAK-10, 96/ALAK-11, 96/ALAK-12, 96/ALAK-13, 96/ALAK-14, 96/ALAK-15, 96/ALAK-16, 96/ALAK-17, 96/ALAK-18, 96/ALAK-19, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-597, TÎN 1-8, ALAK 1-19
direction_left
direction_right

TÎN

Kur'an Dinle: 95/TÎN-1
95/TÎN-1: İncire ve zeytine andolsun.
Kur'an Dinle: 95/TÎN-2
95/TÎN-2: Sina Dağı'na andolsun.
Kur'an Dinle: 95/TÎN-3
95/TÎN-3: Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri’ne) (andolsun).
Kur'an Dinle: 95/TÎN-4
95/TÎN-4: Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık.
Kur'an Dinle: 95/TÎN-5
95/TÎN-5: Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).
Kur'an Dinle: 95/TÎN-6
95/TÎN-6: Âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.
Kur'an Dinle: 95/TÎN-7
95/TÎN-7: (Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?
Kur'an Dinle: 95/TÎN-8
95/TÎN-8: Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?

ALAK

Kur'an Dinle: 96/ALAK-1
96/ALAK-1: Yaratan Rabbinin İsmi ile oku.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-2
96/ALAK-2: İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-3
96/ALAK-3: Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-4
96/ALAK-4: Ki O, kalem ile öğretti.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-5
96/ALAK-5: İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-6
96/ALAK-6: Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-7
96/ALAK-7: Kendini müstağni görmesi (Allah’a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-8
96/ALAK-8: Muhakkak ki dönüş Rabbinedir.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-9
96/ALAK-9: Nehyedeni (men edeni) gördün mü?
Kur'an Dinle: 96/ALAK-10
96/ALAK-10: Bir kulu namaz kıldığı zaman.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-11
96/ALAK-11: Sen gördün mü? Eğer o (kul), hidayet üzere ise.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-12
96/ALAK-12: Veya takvayı emretti ise.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-13
96/ALAK-13: Sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise?
Kur'an Dinle: 96/ALAK-14
96/ALAK-14: Allah’ın (onu) gördüğünü bilmiyor mu?
Kur'an Dinle: 96/ALAK-15
96/ALAK-15: Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).
Kur'an Dinle: 96/ALAK-16
96/ALAK-16: Yalancı günahkâr alın.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-17
96/ALAK-17: Haydi, meclisini (yardımcılarını) çağırsın.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-18
96/ALAK-18: Biz yakında zebanileri çağıracağız.
Kur'an Dinle: 96/ALAK-19
96/ALAK-19: Hayır! Ona itaat etme ve secde et ve (Allah’a) yakın ol!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: