Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-583), NEBE 31-40, NÂZİÂT 1-15

NEBE: 78/NEBE-31, 78/NEBE-32, 78/NEBE-33, 78/NEBE-34, 78/NEBE-35, 78/NEBE-36, 78/NEBE-37, 78/NEBE-38, 78/NEBE-39, 78/NEBE-40, NÂZİÂT: 79/NÂZİÂT-1, 79/NÂZİÂT-2, 79/NÂZİÂT-3, 79/NÂZİÂT-4, 79/NÂZİÂT-5, 79/NÂZİÂT-6, 79/NÂZİÂT-7, 79/NÂZİÂT-8, 79/NÂZİÂT-9, 79/NÂZİÂT-10, 79/NÂZİÂT-11, 79/NÂZİÂT-12, 79/NÂZİÂT-13, 79/NÂZİÂT-14, 79/NÂZİÂT-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-583, NEBE 31-40, NÂZİÂT 1-15
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 78/NEBE-31
78/NEBE-31: Muhakkak ki, muttakiler (takva sahipleri) için kurtuluş (ve kazanç) vardır.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-32
78/NEBE-32: Bahçeler ve üzüm bağları vardır.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-33
78/NEBE-33: Ve aynı yaşta, şahane endamlı genç kızlar.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-34
78/NEBE-34: Ve içi dolu kadehler vardır.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-35
78/NEBE-35: Orada boş söz ve yalan işitmezler.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-36
78/NEBE-36: (Bunlar) Rabbin tarafından, hesaba karşılık verilen mükâfattır (ihsanlardır).
Kur'an Dinle: 78/NEBE-37
78/NEBE-37: (Allah) göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahmân olan Rabbidir. (Hiç kimse) ondan bir hitaba mâlik değildir.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-38
78/NEBE-38: O gün, ruh (devrin imamının ruhu) ve (arşı tutan) melekler, saf saf hazır bulunurlar. Rahmân’ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve (izin verilen) sadece sevap söylemiştir.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-39
78/NEBE-39: İşte o gün (mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah'a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm'i) yol ittihaz eder. (Allah'a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-40
78/NEBE-40: Muhakkak ki, sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi, elleri ile takdim ettiği şeye bakacak. Ve kâfir olan: “Keşke ben toprak olsaydım.” diyecek.

NÂZİÂT

Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-1
79/NÂZİÂT-1: Dalarak kuvvetle (söke söke) çekip alanlara andolsun.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-2
79/NÂZİÂT-2: Yumuşaklıkla (incitmeden) çekip çıkaranlara andolsun.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-3
79/NÂZİÂT-3: Yüzdükçe yüzenlere (akarak gidenlere) andolsun.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-4
79/NÂZİÂT-4: Ve de yarışarak öne geçenlere (andolsun).
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-5
79/NÂZİÂT-5: Ve de emirle (işleri) tedbir edenlere (emri yerine getirip idare edenlere) (andolsun).
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-6
79/NÂZİÂT-6: O gün, sarsan sarsacak.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-7
79/NÂZİÂT-7: Arkasından gelen (ikinci sarsıntı), onu (1. sarsıntıyı) takip edecek.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-8
79/NÂZİÂT-8: İzin günü kalpler (dehşetten) şiddetle çarpacaktır.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-9
79/NÂZİÂT-9: Onların bakışları korkudan zillet içindedir.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-10
79/NÂZİÂT-10: Derler ki: “Gerçekten biz mutlaka (mezardaki cesetlerimiz dirilerek) ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız?”
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-11
79/NÂZİÂT-11: Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-12
79/NÂZİÂT-12: Dediler ki: “O zaman bu (dönüş, diriliş), hüsranlı bir dönüştür.”
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-13
79/NÂZİÂT-13: Halbuki o (diriliş) sadece tek bir sayhadır.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-14
79/NÂZİÂT-14: İşte o zaman onlar yerin (toprağın) üstündedirler.
Kur'an Dinle: 79/NÂZİÂT-15
79/NÂZİÂT-15: Sana Musa (A.S)’ın kıssası geldi mi?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: