ABESE 1-42, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-585)

ABESE: 80/ABESE-1, 80/ABESE-2, 80/ABESE-3, 80/ABESE-4, 80/ABESE-5, 80/ABESE-6, 80/ABESE-7, 80/ABESE-8, 80/ABESE-9, 80/ABESE-10, 80/ABESE-11, 80/ABESE-12, 80/ABESE-13, 80/ABESE-14, 80/ABESE-15, 80/ABESE-16, 80/ABESE-17, 80/ABESE-18, 80/ABESE-19, 80/ABESE-20, 80/ABESE-21, 80/ABESE-22, 80/ABESE-23, 80/ABESE-24, 80/ABESE-25, 80/ABESE-26, 80/ABESE-27, 80/ABESE-28, 80/ABESE-29, 80/ABESE-30, 80/ABESE-31, 80/ABESE-32, 80/ABESE-33, 80/ABESE-34, 80/ABESE-35, 80/ABESE-36, 80/ABESE-37, 80/ABESE-38, 80/ABESE-39, 80/ABESE-40, 80/ABESE-41, 80/ABESE-42, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-585, ABESE 1-42
direction_left
direction_right

ABESE

Kur'an Dinle: 80/ABESE-1
80/ABESE-1: Huzursuz oldu (yüzünü buruşturdu). Ve başını çevirdi (ilgilenmedi).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-2
80/ABESE-2: Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi (sebebiyle).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-3
80/ABESE-3: Ve sen bilemezsin, umulur ki böylece o tezkiye olur.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-4
80/ABESE-4: Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-5
80/ABESE-5: Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-6
80/ABESE-6: Oysa sen, ona yöneliyorsun.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-7
80/ABESE-7: Ve onun tezkiye olmamasında, senin üzerinde bir sorumluluk yoktur.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-8
80/ABESE-8: Halbuki sana koşarak gelen kimse.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-9
80/ABESE-9: Ve o huşû duyuyor.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-10
80/ABESE-10: Oysa sen, onunla ilgilenmiyorsun.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-11
80/ABESE-11: Hayır, muhakkak ki O (Kur’ân), bir Zikir’dir (Öğüt’tür).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-12
80/ABESE-12: Artık dileyen kimse, O’nu zikreder (O’ndan öğüt alır).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-13
80/ABESE-13: O (Kur’ân), mükerrem (şerefli) sayfalardadır.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-14
80/ABESE-14: Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış (sayfalardadır).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-15
80/ABESE-15: Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-16
80/ABESE-16: Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-17
80/ABESE-17: İnsan kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), o ne kadar çok nankör.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-18
80/ABESE-18: (Allah) onu hangi şeyden yarattı?
Kur'an Dinle: 80/ABESE-19
80/ABESE-19: Nutfeden (bir damladan onu yarattı), sonra da ona kader tayin etti (gelişimini (DNA’larını) programladı ve ömür tayin etti).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-20
80/ABESE-20: Sonra yolu ona kolaylaştırdı.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-21
80/ABESE-21: Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-22
80/ABESE-22: Sonra onu dilediği zaman neşredecek (diriltecek).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-23
80/ABESE-23: Hayır, (insan Allah’ın) ona emrettiği şeyi kada etmedi (yerine getirmedi).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-24
80/ABESE-24: İşte insan yemeğine baksın.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-25
80/ABESE-25: Biz, suyu nasıl akıttıkça akıttık.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-26
80/ABESE-26: Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-27
80/ABESE-27: Böylece orada taneler yetiştirdik.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-28
80/ABESE-28: Ve üzümler ve yoncalar.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-29
80/ABESE-29: Ve zeytinler ve hurmalar.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-30
80/ABESE-30: Ve ağaçları iç içe olmuş (dalları birbirine girmiş) bahçeler.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-31
80/ABESE-31: Ve meyveler ve mer’alar (otlaklar).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-32
80/ABESE-32: Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak (faydalanmanız için).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-33
80/ABESE-33: Fakat o sahha (sağır edici büyük gürleme) geldiği zaman.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-34
80/ABESE-34: O gün kişi kardeşinden kaçar.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-35
80/ABESE-35: Ve annesinden ve babasından.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-36
80/ABESE-36: Ve eşinden ve oğlundan (kaçar).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-37
80/ABESE-37: Onların hepsinin, o gün (izin günü), kendilerini meşgul eden bir şe’ni (işi başından aşan bir hali) vardır.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-38
80/ABESE-38: O gün (izin günü) parlayan yüzler vardır.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-39
80/ABESE-39: Müjdelenmiş gülen yüzler (vardır).
Kur'an Dinle: 80/ABESE-40
80/ABESE-40: Ve o gün (izin günü), üzeri tozlu (toza toprağa bulanmış) yüzler vardır.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-41
80/ABESE-41: Onu bir karanlık kaplar.
Kur'an Dinle: 80/ABESE-42
80/ABESE-42: İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: