MUTAFFİFÎN 7-34, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-588)

MUTAFFİFÎN: 83/MUTAFFİFÎN-7, 83/MUTAFFİFÎN-8, 83/MUTAFFİFÎN-9, 83/MUTAFFİFÎN-10, 83/MUTAFFİFÎN-11, 83/MUTAFFİFÎN-12, 83/MUTAFFİFÎN-13, 83/MUTAFFİFÎN-14, 83/MUTAFFİFÎN-15, 83/MUTAFFİFÎN-16, 83/MUTAFFİFÎN-17, 83/MUTAFFİFÎN-18, 83/MUTAFFİFÎN-19, 83/MUTAFFİFÎN-20, 83/MUTAFFİFÎN-21, 83/MUTAFFİFÎN-22, 83/MUTAFFİFÎN-23, 83/MUTAFFİFÎN-24, 83/MUTAFFİFÎN-25, 83/MUTAFFİFÎN-26, 83/MUTAFFİFÎN-27, 83/MUTAFFİFÎN-28, 83/MUTAFFİFÎN-29, 83/MUTAFFİFÎN-30, 83/MUTAFFİFÎN-31, 83/MUTAFFİFÎN-32, 83/MUTAFFİFÎN-33, 83/MUTAFFİFÎN-34, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-588, MUTAFFİFÎN 7-34
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-7
83/MUTAFFİFÎN-7: Hayır, muhakkak ki, füccarın (şeytanın fücuruna tâbî olan kâfirlerin) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette siccîndedir (zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmanî kader hücrelerindedir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-8
83/MUTAFFİFÎN-8: Ve siccînin ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-9
83/MUTAFFİFÎN-9: (O), rakamlandırılmış (kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-10
83/MUTAFFİFÎN-10: İzin günü, yalanlayanların vay haline.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-11
83/MUTAFFİFÎN-11: Onlar ki dîn gününü yalanlıyorlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-12
83/MUTAFFİFÎN-12: Ve onu (dîn gününü), haddi aşan asi günahkârların hepsi hariç, kimse yalanlamaz.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-13
83/MUTAFFİFÎN-13: Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: “Evvelkilerin masalları.” dedi.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-14
83/MUTAFFİFÎN-14: Hayır, bilâkis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı (kalplerini kararttı).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-15
83/MUTAFFİFÎN-15: Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rab’lerinden elbette perdelenmiş olanlardır (Rab’lerini göremezler).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-16
83/MUTAFFİFÎN-16: Sonra, muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-17
83/MUTAFFİFÎN-17: Sonra onlara: “Bu, sizin kendisini yalanladığınız şeydir.” denilir.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-18
83/MUTAFFİFÎN-18: Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin’dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-19
83/MUTAFFİFÎN-19: Ve illiyyin’in ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-20
83/MUTAFFİFÎN-20: (O), rakamlandırılmış (kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-21
83/MUTAFFİFÎN-21: Ona, mukarrebin (yakın olan melekler) şahit olurlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-22
83/MUTAFFİFÎN-22: Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni’metler içindedir.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-23
83/MUTAFFİFÎN-23: Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-24
83/MUTAFFİFÎN-24: Sen, ni’metin pırıltısını (sevincini), onların yüzlerinde görüp anlarsın.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-25
83/MUTAFFİFÎN-25: Onlara, mühürlenmiş (sadece kendilerinin açacağı) halis şaraptan sunulur (içirilir).
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-26
83/MUTAFFİFÎN-26: Onun (o şarabın) sonu misktir (şahane misk kokusudur). Ve yarışanlar, artık bunda (bunun için) yarışsınlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-27
83/MUTAFFİFÎN-27: Onun mizacı (muhtevası) tesnîmdendir.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-28
83/MUTAFFİFÎN-28: O bir pınardır ki ondan, mukarrebin (Rabbine yakın) olanlar içer.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-29
83/MUTAFFİFÎN-29: Muhakkak ki suçlu olanlar (günahkârlar), âmenû olanlara gülüyorlardı.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-30
83/MUTAFFİFÎN-30: Ve onların (âmenû olanların) yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-31
83/MUTAFFİFÎN-31: Ve ailelerine döndükleri zaman neşeyle dönerler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-32
83/MUTAFFİFÎN-32: Ve onları gördükleri zaman: “Muhakkak ki onlar gerçekten dalâlette olanlardır.” dediler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-33
83/MUTAFFİFÎN-33: Ve onlar, onların (âmenû olanların) üzerine gözetici olarak gönderilmediler.
Kur'an Dinle: 83/MUTAFFİFÎN-34
83/MUTAFFİFÎN-34: Artık bugün âmenû olanlar, kâfirlere gülüyorlar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: