Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-598), KADR (KADİR) 1-5, BEYYİNE 1-7

KADR (KADİR): 97/KADR (KADİR)-1, 97/KADR (KADİR)-2, 97/KADR (KADİR)-3, 97/KADR (KADİR)-4, 97/KADR (KADİR)-5, BEYYİNE: 98/BEYYİNE-1, 98/BEYYİNE-2, 98/BEYYİNE-3, 98/BEYYİNE-4, 98/BEYYİNE-5, 98/BEYYİNE-6, 98/BEYYİNE-7, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-598, KADR (KADİR) 1-5, BEYYİNE 1-7
direction_left
direction_right

KADR (KADİR)

Kur'an Dinle: 97/KADR (KADİR)-1
97/KADR (KADİR)-1: Muhakkak ki Biz, O’nu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde Biz indirdik.
Kur'an Dinle: 97/KADR (KADİR)-2
97/KADR (KADİR)-2: Ve Kadir Gece’sinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 97/KADR (KADİR)-3
97/KADR (KADİR)-3: Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Kur'an Dinle: 97/KADR (KADİR)-4
97/KADR (KADİR)-4: Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab’lerinin izniyle herbir emir için inerler.
Kur'an Dinle: 97/KADR (KADİR)-5
97/KADR (KADİR)-5: O (gece), fecrin doğuşuna kadar selâmdır (selâmettir).

BEYYİNE

Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-1
98/BEYYİNE-1: Kitap ehlinden ve müşriklerden kâfir olanlar, kendilerine beyyine (açık delil) gelinceye kadar (küfürlerinden) ayrılacak değillerdir.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-2
98/BEYYİNE-2: Allah’tan gönderilen resûl, (onlara) tertemiz (bâtıl ve şüpheden uzak) sahifeleri okur.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-3
98/BEYYİNE-3: (O sayfalar) içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-4
98/BEYYİNE-4: Ve kitap ehli olanlar, (onlara beyyine gelmesinden önce) tefrikaya düşmediler (fırkalara ayrılmadılar). Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra (tefrikaya düştüler).
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-5
98/BEYYİNE-5: Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-6
98/BEYYİNE-6: Muhakkak ki kitap ehlinden inkâr edenler ve müşrikler, cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar, onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır.
Kur'an Dinle: 98/BEYYİNE-7
98/BEYYİNE-7: Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel yapanlar (nefs tezkiyesi yapanlar), işte onlar, onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: