Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-602), KUREYŞ 1-4, MÂÛN 1-7, KEVSER 1-3

KUREYŞ: 106/KUREYŞ-1, 106/KUREYŞ-2, 106/KUREYŞ-3, 106/KUREYŞ-4, MÂÛN: 107/MÂÛN-1, 107/MÂÛN-2, 107/MÂÛN-3, 107/MÂÛN-4, 107/MÂÛN-5, 107/MÂÛN-6, 107/MÂÛN-7, KEVSER: 108/KEVSER-1, 108/KEVSER-2, 108/KEVSER-3, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-602, KUREYŞ 1-4, MÂÛN 1-7, KEVSER 1-3
direction_left
direction_right

KUREYŞ

Kur'an Dinle: 106/KUREYŞ-1
106/KUREYŞ-1: Kureyşin ülfetini (emin ve rahat olmalarını) sağladığı için.
Kur'an Dinle: 106/KUREYŞ-2
106/KUREYŞ-2: Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı için).
Kur'an Dinle: 106/KUREYŞ-3
106/KUREYŞ-3: Artık bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kul olsunlar.
Kur'an Dinle: 106/KUREYŞ-4
106/KUREYŞ-4: O ki, onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

MÂÛN

Kur'an Dinle: 107/MÂÛN-1
107/MÂÛN-1: Dîni yalanlayanı gördün mü?
Kur'an Dinle: 107/MÂÛN-2
107/MÂÛN-2: Oysa yetimi itip kakan işte odur.
Kur'an Dinle: 107/MÂÛN-3
107/MÂÛN-3: Ve miskini (yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı) doyurmaya teşvik etmez.
Kur'an Dinle: 107/MÂÛN-4
107/MÂÛN-4: İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun.
Kur'an Dinle: 107/MÂÛN-5
107/MÂÛN-5: Onlar ki, namazlarından gâfil olanlardır.
Kur'an Dinle: 107/MÂÛN-6
107/MÂÛN-6: Onlar riya yapanlardır (gösteriş için yapanlardır).
Kur'an Dinle: 107/MÂÛN-7
107/MÂÛN-7: Ve mâûna (zekâta ve yardımlaşmaya) mani olurlar.

KEVSER

Kur'an Dinle: 108/KEVSER-1
108/KEVSER-1: Muhakkak ki Biz, sana Kevser’i verdik.
Kur'an Dinle: 108/KEVSER-2
108/KEVSER-2: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
Kur'an Dinle: 108/KEVSER-3
108/KEVSER-3: Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: