MU'MİNÛN 1-17, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-18, Sayfa-342)

MU'MİNÛN: 23/MU'MİNÛN-1, 23/MU'MİNÛN-2, 23/MU'MİNÛN-3, 23/MU'MİNÛN-4, 23/MU'MİNÛN-5, 23/MU'MİNÛN-6, 23/MU'MİNÛN-7, 23/MU'MİNÛN-8, 23/MU'MİNÛN-9, 23/MU'MİNÛN-10, 23/MU'MİNÛN-11, 23/MU'MİNÛN-12, 23/MU'MİNÛN-13, 23/MU'MİNÛN-14, 23/MU'MİNÛN-15, 23/MU'MİNÛN-16, 23/MU'MİNÛN-17, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-18, Sayfa-342, MU'MİNÛN 1-17
direction_left
direction_right

MU'MİNÛN

Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-1
23/MU'MİNÛN-1: Mü’minler felâha ermiştir.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-2
23/MU'MİNÛN-2: Onlar, namazlarında huşû duyanlardır.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-3
23/MU'MİNÛN-3: Ve onlar, boş şeylerden yüz çevirenlerdir.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-4
23/MU'MİNÛN-4: Ve onlar, zekâtı verenlerdir.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-5
23/MU'MİNÛN-5: Ve onlar, iffetlerini (ırzlarını) koruyanlardır.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-6
23/MU'MİNÛN-6: Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına (cariyelerine karşı davranışları) hariç. O taktirde muhakkak ki onlar, levmedilmiş (kınanmış) değildirler.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-7
23/MU'MİNÛN-7: Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o taktirde onlar, haddi aşanlardır.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-8
23/MU'MİNÛN-8: Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-9
23/MU'MİNÛN-9: Ve onlar, salâvâtlarını (namazlarını) muhafaza edenler (devam ettirenler)dir.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-10
23/MU'MİNÛN-10: İşte onlar, varis olanlardır (mirasın sahipleridir).
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-11
23/MU'MİNÛN-11: Onlar, firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedî kalacaklardır.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-12
23/MU'MİNÛN-12: Ve andolsun ki Biz, insanı balçığın (nemli organik ve inorganik toprağın) özünden yarattık.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-13
23/MU'MİNÛN-13: Sonra onu, mekin (sağlam) bir yerde karar kılmış (yerleşmiş) bir nutfe kıldık.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-14
23/MU'MİNÛN-14: Sonra da nutfeden (bir noktadan rahim duvarına bağlı) bir alaka yarattık. Sonra alakadan bir çiğnem et (görünümünde) bir mudga yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik (üzerini et ile kapladık). Daha sonra da onu, başka bir yaratışla inşa ettik (şekillendirdik). İşte böyle Allah, Mübarek’tir, En Güzel Yaratıcı’dır.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-15
23/MU'MİNÛN-15: Sonra muhakkak ki siz, mutlaka meyid olacaksınız (öleceksiniz).
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-16
23/MU'MİNÛN-16: Muhakkak ki siz, kıyâmet günü diriltileceksiniz.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-17
23/MU'MİNÛN-17: Ve andolsun ki Biz, sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve Biz, yaratmaktan gâfil değiliz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: