FURKÂN 3-11, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-18, Sayfa-360)

FURKÂN: 25/FURKÂN-3, 25/FURKÂN-4, 25/FURKÂN-5, 25/FURKÂN-6, 25/FURKÂN-7, 25/FURKÂN-8, 25/FURKÂN-9, 25/FURKÂN-10, 25/FURKÂN-11, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-18, Sayfa-360, FURKÂN 3-11
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-3
25/FURKÂN-3: Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, O’ndan (Allah’tan) başka ilâhlar edindiler. Ve (onlar), öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura (yeniden diriltmeye) malik değillerdir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-4
25/FURKÂN-4: Ve kâfirler: “Bu (Kur’ân), sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimler de yardım etti.” dediler. Böylece onlar, bâtılla ve zulümle gelmiş oldular.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-5
25/FURKÂN-5: Ve “O (Kur’ân), O’nun (önceden) yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir.” dediler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-6
25/FURKÂN-6: De ki: “O’nu, göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli edendir).”
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-7
25/FURKÂN-7: Ve dediler ki: “Bu nasıl resûl ki, yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu.”
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-8
25/FURKÂN-8: Veya ona, (gökten) bir hazine atılsaydı (verilseydi) veya ondan (ürünlerinden) yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler: “Siz ancak, sihir yapılmış (büyülenmiş) bir adama tâbî oluyorsunuz.” dediler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-9
25/FURKÂN-9: Bak! Sana nasıl örnekler verdiler (sana ne kötü şeyler yakıştırdılar). Böylece dalâlette kaldılar. Artık sebîle (Allah’ın yoluna ulaşmaya) güçleri yetmez.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-10
25/FURKÂN-10: (Allah) mübarek’tir ki O, eğer dilerse sana bunlardan daha hayırlı (daha güzel) olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-11
25/FURKÂN-11: Hayır, onlar o saati (kıyâmeti) yalanladılar. Ve Biz, o saati tekzip edenlere (yalanlayanlara), alevli ateş (cehennem) hazırladık.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: