Al-Furqan 3-11, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-360)

Al-Furqan: 25/Al-Furqan-3, 25/Al-Furqan-4, 25/Al-Furqan-5, 25/Al-Furqan-6, 25/Al-Furqan-7, 25/Al-Furqan-8, 25/Al-Furqan-9, 25/Al-Furqan-10, 25/Al-Furqan-11, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-360, Al-Furqan 3-11
direction_left
direction_right
Luister Koran: 25/Al-Furqan-3
25/Al-Furqan-3: Toch namen zij naast Hem goden die niets schiepen en die niet bij machte zijn zelf kwaad (af te wenden) en goed (te doen) en geen macht hebben over leven en niet over de dood en over het opwekken.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-4
25/Al-Furqan-4: En degenen die ongelovig zijn, zeggen: "Dit is slechts een leugen die hij verzonnen heeft en waar een ander volk hem bij geholpen heeft." Waarlijk, zij kwamen met onrecht en leugens.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-5
25/Al-Furqan-5: En zij zeiden: "(Dit zijn) fabels van de vroegeren die hij heeft laten opschrijven en zij worden hem 's morgens en 's avonds voorgelezen.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-6
25/Al-Furqan-6: Zeg (O Moehammad): "Hij heeft hem (de Koran) neergezonden, Degene Die het geheim in de hemelen en op de aarde kent. Voorwaar, Hij is Vergevensgezind, Meest Barmhartig."
Luister Koran: 25/Al-Furqan-7
25/Al-Furqan-7: En zij zeiden: "Wat is dat voor Boodschapper, die voedsel eet en op de markten rondgaat, waarom is hem geen Engel gezonden, zodat hij niet hem een waarschuwer is?
Luister Koran: 25/Al-Furqan-8
25/Al-Furqan-8: Of is hem geen schat geschonken of heeft hij geen tuin, waar hij van kan eten?" En de onrechtvaardigen zeiden: "Jullie volgen slechts een bezeten man."
Luister Koran: 25/Al-Furqan-9
25/Al-Furqan-9: Zie hoe zij niet jou vergelijkingen maken; zij dwalen en zijn niet in staat een weg (te vinden).
Luister Koran: 25/Al-Furqan-10
25/Al-Furqan-10: Gezegend is Degene Die, als Hij dat wil, jou beter dan dat schenkt: tuinen waar onder door de rivieren stromen en Hij schenkt jou paleizen.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-11
25/Al-Furqan-11: Maar nee, zij loochenen het Uur. En Wij hebben voor wie het Uur loochent een laaiend vuur (de Hel) gereedgemaakt.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: