Al-Mu'minun 43-59, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-345)

Al-Mu'minun: 23/Al-Mu'minun-43, 23/Al-Mu'minun-44, 23/Al-Mu'minun-45, 23/Al-Mu'minun-46, 23/Al-Mu'minun-47, 23/Al-Mu'minun-48, 23/Al-Mu'minun-49, 23/Al-Mu'minun-50, 23/Al-Mu'minun-51, 23/Al-Mu'minun-52, 23/Al-Mu'minun-53, 23/Al-Mu'minun-54, 23/Al-Mu'minun-55, 23/Al-Mu'minun-56, 23/Al-Mu'minun-57, 23/Al-Mu'minun-58, 23/Al-Mu'minun-59, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-345, Al-Mu'minun 43-59
direction_left
direction_right
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-43
23/Al-Mu'minun-43: Geen gemeenschap is in staat om haar vastgestelde tijdstip te vervroegen of uit te stellen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-44
23/Al-Mu'minun-44: Vervolgens stuurden Wij Onze Boodschappers, elkaar opvolgend. Telkens wanneer hun Boodschapper naar een gemeenschap kwam, loochenden zij hem. Toen deden Wij hen elkaar opvolgen (in de ondcrgang) en Wij maakten hen tot onderwerp van verhalen. Ten onder gaat het volk dat niet gelooft!
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-45
23/Al-Mu'minun-45: Daarna zonden Wij Môesa en zijn broeder Hârôen met Onze Tekenen en een duidelijk Bewijs.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-46
23/Al-Mu'minun-46: Naar Fir`aun en zijn vooraanstaanden. En zij waren hoogmoedig en zij waren een hooghartig volk.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-47
23/Al-Mu'minun-47: En zij zeiden: "Zouden wij die twee mensen, die zijn zoals wij, geloven, terwijl hun volk voor ons dienaren is?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-48
23/Al-Mu'minun-48: Daarom loochenden zij hen beiden en behoorden toen tot de vernietigden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-49
23/Al-Mu'minun-49: En voorzeker, wij hebben aan Môesa de Schrift (de Taurât) gegeven. Hopelijk zullen zij Leiding volgen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-50
23/Al-Mu'minun-50: En Wij maakten de zoon van Maryam en zijn moeder tot een Teken en Wij gaven hun een onderkomen op een hoogplegen plaats, bewoonbaar met stromend water.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-51
23/Al-Mu'minun-51: O Boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden. Voorwaar, Ik ben Alwetend over wat jullie doen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-52
23/Al-Mu'minun-52: En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij daarom.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-53
23/Al-Mu'minun-53: Toen raakten zij onderling verdeeld in verschilende groepen over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij hadden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-54
23/Al-Mu'minun-54: Laat ben daarom in hun dwaling tot een bepaald tijdstip.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-55
23/Al-Mu'minun-55: Denken zij dat omdat Wij hen rijkdom en kinderen gegeven hebben.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-56
23/Al-Mu'minun-56: Wij Om voor hen haasten in (het schenken van) de goede zaken? Nee, maar zij beseffen het niet.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-57
23/Al-Mu'minun-57: Voorwaar, degenen van hen die bedachtzaam zijn vanwege hun ontzag voor Allah.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-58
23/Al-Mu'minun-58: En degenen die in de Verzen van hun Heer geloven.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-59
23/Al-Mu'minun-59: En degenen die hun Heer geen deelgenoten toekennen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: