Al-Furqan 12-20, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-361)

Al-Furqan: 25/Al-Furqan-12, 25/Al-Furqan-13, 25/Al-Furqan-14, 25/Al-Furqan-15, 25/Al-Furqan-16, 25/Al-Furqan-17, 25/Al-Furqan-18, 25/Al-Furqan-19, 25/Al-Furqan-20, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-361, Al-Furqan 12-20
direction_left
direction_right
Luister Koran: 25/Al-Furqan-12
25/Al-Furqan-12: Wanneer dat (vuur) hen van een verre plaats ziet horen zij haar gesteun en gekrijs.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-13
25/Al-Furqan-13: En wanneer zij er gebonden uitgeworpen werden naar een enge plaats, dan smeken zij daar om vernietiging.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-14
25/Al-Furqan-14: Smeekt op die Dag niet om één vernietiging, smeekt om vele vernietigingen!
Luister Koran: 25/Al-Furqan-15
25/Al-Furqan-15: Zeg: "Is dat beter of de eeuwige tuin (het Paradijs) die aan de Moettaqôen beloofd is? Het is voor hen een beloning en een eindbestemming."
Luister Koran: 25/Al-Furqan-16
25/Al-Furqan-16: Voor hen is daarin alles wat zij wensen; eeuwig levend (daarin): het is een belofte van jouw Heer, waarnaar gevraagd mag worden.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-17
25/Al-Furqan-17: En op de Dag waarop Hij hen en wat zij naast Allah aanbidden zal verzamelen, zal Hij zeggen: jullie het, die Mijn dienaren deden dwalen, of zijn zij zelf van de Weg gedwaald?"
Luister Koran: 25/Al-Furqan-18
25/Al-Furqan-18: Zij zullen zeggen: "Heilig bent U, het past ons niet dat wij buiten U beschermers genomen hebben, maar U hebt hen en hun vaderen laten genieten totdat zij de vermaning vergaten en een vernietigd volk geworden waren."
Luister Koran: 25/Al-Furqan-19
25/Al-Furqan-19: (Allah zal zeggen:) "Zij hebben jullie van leugens beticht over wat jullie zeiden. Jullie zijn niet in staat (de bestraffing) af te wenden en (er is) geen hulp. En wie van jullie onrecht pleegt: hem doen Wij de grootste bestraffing proeven."
Luister Koran: 25/Al-Furqan-20
25/Al-Furqan-20: En Wij zonden geen Boodschappers vóór jou, of zij aten voedsel en zij gingen op de markten rond. En Wij hebben sommigen van jullie tot een beproeving voor anderen gemaakt: zullen jullie geduld hebben? En jouw Heer is Alziende.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: