FURKÂN 12-20, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-18, Sayfa-361)

FURKÂN: 25/FURKÂN-12, 25/FURKÂN-13, 25/FURKÂN-14, 25/FURKÂN-15, 25/FURKÂN-16, 25/FURKÂN-17, 25/FURKÂN-18, 25/FURKÂN-19, 25/FURKÂN-20, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-18, Sayfa-361, FURKÂN 12-20
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-12
25/FURKÂN-12: (Cehennem), onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-13
25/FURKÂN-13: Ve birbirine bağlanmış olarak oradan, dar sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helâk (yok) olmayı istediler.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-14
25/FURKÂN-14: Bugün helâk (yok) olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-15
25/FURKÂN-15: De ki: “Bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere (takva sahiplerine) vaadedilen, onlar için bir ceza (mükâfat) ve dönüş yeri olan 'Cenneti Huld' mu (ebedî cennet mi)?”
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-16
25/FURKÂN-16: Orada onlar için, diledikleri herşey ebedî olarak vardır. (Bu), Rabbinin üzerine olan (yüklendiği, aldığı) ve ondan istenen bir vaaddir.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-17
25/FURKÂN-17: Ve o gün, onları ve Allah’tan başka taptıkları şeyleri haşredecek (toplayacak) sonra da onlara şöyle diyecek: “Bu kullarımı, siz mi dalâlete düşürdünüz yoksa onlar mı dalâlet yolunda kaldılar?”
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-18
25/FURKÂN-18: (Putlar) dediler ki: “Sen Sübhan’sın (münezzehsin), Senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat Sen, onları ve onların babalarını metalandırdın. (Bu sebeple) öyle ki zikri unuttular ve helâkı hakeden bir kavim oldular.”
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-19
25/FURKÂN-19: İşte böylece (Allah’tan başka taptıklarınız), söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık (azabı) uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız.
Kur'an Dinle: 25/FURKÂN-20
25/FURKÂN-20: Ve senden önce (de), gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan resûllerden başka (farklı bir) resûl göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza “sabrediyor musunuz” diye fitne (imtihan) kıldık. Ve Rabbin, en iyi görendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: