MU'MİNÛN 18-27, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-18, Sayfa-343)

MU'MİNÛN: 23/MU'MİNÛN-18, 23/MU'MİNÛN-19, 23/MU'MİNÛN-20, 23/MU'MİNÛN-21, 23/MU'MİNÛN-22, 23/MU'MİNÛN-23, 23/MU'MİNÛN-24, 23/MU'MİNÛN-25, 23/MU'MİNÛN-26, 23/MU'MİNÛN-27, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-18, Sayfa-343, MU'MİNÛN 18-27
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-18
23/MU'MİNÛN-18: Ve Biz, semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onu(nla) yeryüzünde (göller, nehirler, denizler) oluşturduk. Ve muhakkak ki Biz, onu elbette (buharlaştırarak) gidermeye kaadiriz.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-19
23/MU'MİNÛN-19: Böylece onunla, sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik (oluşturduk). Orada sizin için onların pekçok meyveleri vardır ve onlardan yersiniz.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-20
23/MU'MİNÛN-20: Ve Turi Sina’da yetişen bir ağaç vardır ki, yağ çıkarır. Ve (o), yiyenler için bir katıktır.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-21
23/MU'MİNÛN-21: Ve muhakkak ki hayvanlarda, sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda, sizin için çok menfaatler (faydalar) vardır ve ondan yersiniz.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-22
23/MU'MİNÛN-22: Ve onların (hayvanların) üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-23
23/MU'MİNÛN-23: Ve andolsun ki Nuh (A.S)’ı kendi kavmine gönderdik. O zaman (onlara): “Ey kavmim! Allah’a kul olun. Sizin için O’ndan başka İlâh yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?” dedi.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-24
23/MU'MİNÛN-24: Onun kavminden kâfir olanların ileri gelenleri: “Bu, sizin gibi beşerden (insandan) başka bir şey değil. Size üstün gelmek (hükmetmek) istiyor. Ve eğer Allah dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik.” dediler.
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-25
23/MU'MİNÛN-25: O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde, onu belli bir süre bekleyin (gözetim altında tutun)!
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-26
23/MU'MİNÛN-26: (Nuh A.S) dedi ki: “Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et.”
Kur'an Dinle: 23/MU'MİNÛN-27
23/MU'MİNÛN-27: Böylece ona, gözümüzün önünde (Bizim denetimimizde) ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tennur kaynadığı zaman hemen ona (gemiye) her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan, haklarında bir söz (hüküm) geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında Bana hitap etme (onlar için bir şey, bir af isteme). Muhakkak ki onlar, boğulacak olanlardır (boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: