Al-Mu'minun 18-27, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-343)

Al-Mu'minun: 23/Al-Mu'minun-18, 23/Al-Mu'minun-19, 23/Al-Mu'minun-20, 23/Al-Mu'minun-21, 23/Al-Mu'minun-22, 23/Al-Mu'minun-23, 23/Al-Mu'minun-24, 23/Al-Mu'minun-25, 23/Al-Mu'minun-26, 23/Al-Mu'minun-27, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-343, Al-Mu'minun 18-27
direction_left
direction_right
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-18
23/Al-Mu'minun-18: En Wij stuurden een afgepaste hoeveelheid water neer waarna Wij het blijvend in de grond vasthouden. En voorwaar, Wij zijn in staat het weer weg te nemen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-19
23/Al-Mu'minun-19: Toen legden Wij daarmee voor jullie tuinen met palmen en druivenstruiken aan, met daaraan veel vruchten. En jullie eten daarvan.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-20
23/Al-Mu'minun-20: En (van) een boom die groeit op de berg Sinaî. die olie en een gerecht voor hen die eten levert.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-21
23/Al-Mu'minun-21: En voorwaar, in het vee is een lering voor jullie. Wij geven jullie te drinken uit hun buiken en voor jullie zijn daarin vele nuttige zaken en jullie eten daarvan.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-22
23/Al-Mu'minun-22: Op hen en op de schepen worden jullie vervoerd.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-23
23/Al-Mu'minun-23: En voorzeker, Wij hebben Nôeh tot zijn volk gezonden. Toen zei hij: "O mijn volk, aanbidt Allah, er is geen andere god voor jullie dan Hij. Waarom vrezen jullie (Allah) niet?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-24
23/Al-Mu'minun-24: Toen zeiden de vooraanstanden, die niet geloofden, van zijn volk: "Deze (man) is slechts een mens zoals jullie. Hij wenst uit te blinken boven jullie. En als Allah het gewild had, zou Hij Engelen hebben gestuurd. Wij hebben hierover van onze voorouders nog nooit gehoord.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-25
23/Al-Mu'minun-25: Hij is slechts een man die bezeten is, wacht daarom op hem tot een bepaald moment."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-26
23/Al-Mu'minun-26: Hij (Nôeh) zei: "O mijn Heer, help mij vanwege wat zij loochenen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-27
23/Al-Mu'minun-27: Toen openbaarden Wij aan hem: "Bouw onder Ons toezicht en (volgens) Onze aanwijzing een schip. En als Ons bevel komt en de oven overkookt, ga dan aan boord, met van ieder (dier) twee, paarsgewijs, en jouw familie, behalve degene van hen tegen wie het Woord (van bestraffing) er eerder was. En spreek Mij niet aan over degenen die onrecht pleegden. Voorwaar, zij zullen verdronken worden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: