An-Nur 11-20, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-351)

An-Nur: 24/An-Nur-11, 24/An-Nur-12, 24/An-Nur-13, 24/An-Nur-14, 24/An-Nur-15, 24/An-Nur-16, 24/An-Nur-17, 24/An-Nur-18, 24/An-Nur-19, 24/An-Nur-20, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-351, An-Nur 11-20
direction_left
direction_right
Luister Koran: 24/An-Nur-11
24/An-Nur-11: Voorwaar, degenen die de laster naar voren brachten zijn een groep onder jullie. Denkt niet dat het slecht voor jullie is. Integendeel, het is goed voor jullie: een ieder van hen wordt belast voor de zonde. En degene van hen die het grootste aandeel had: voor hem is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 24/An-Nur-12
24/An-Nur-12: Hadden, toen jullie het hoorden, de gelovige mannen en de gelovige vrouwen maar het goede bij zichzelf gedacht, en hadden zij maar gezegd: "Deze (beschuldiging) is duidelijke laster."
Luister Koran: 24/An-Nur-13
24/An-Nur-13: Hadden zij maar vier getuigen naar voren gebracht. Toen zij geen getuigen naar voren brachten, werden zij daarom degenen die bij Allah de leugenaars zijn.
Luister Koran: 24/An-Nur-14
24/An-Nur-14: En als de gunst van Allah voor jullie er niet geweest was en Zijn Barmhartigheid in de wereld en het Hiernamaals, dan zou een geweldige bestraffing jullie zeker treffen vanwege wat jullie gedaan hebben.
Luister Koran: 24/An-Nur-15
24/An-Nur-15: (En gedenkt) toen jullie de (laster) met jullie tongen overnamen en met jullie monden dat zeiden waarover jullie gew kennis hadden. En jullie dachten dat het iets kleins was, maar het is bij Allah geweldig.
Luister Koran: 24/An-Nur-16
24/An-Nur-16: En hadden jullie maar, toen jullie het hoorden, gezegd: "Het is niet aan ons om hierover te spreken, Heilig bent U, dit is een geiveldig verzinsel."
Luister Koran: 24/An-Nur-17
24/An-Nur-17: Allah waarschuwt jullie zoiets nooit te herhalen, indien jullie gelovig zijn.
Luister Koran: 24/An-Nur-18
24/An-Nur-18: En Allah verduidelijkt jullie de Verzen. En Allah is Alwetend, Alwijs.
Luister Koran: 24/An-Nur-19
24/An-Nur-19: Voorwaar, degenen die er van houden dat de gruweldaad zich verspreidt onder degenen die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.
Luister Koran: 24/An-Nur-20
24/An-Nur-20: En als de gunst van Allah voor jullie er niet geweest was en Zijn Barmhartigheid en Allah niet Vriendelijk en Meest Barmhartig was... (zouden jullie snel ten ondergaan.)
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: