ен-Нур 11-20, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-351)

ен-Нур: 24/ен-Нур-11, 24/ен-Нур-12, 24/ен-Нур-13, 24/ен-Нур-14, 24/ен-Нур-15, 24/ен-Нур-16, 24/ен-Нур-17, 24/ен-Нур-18, 24/ен-Нур-19, 24/ен-Нур-20, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-351, ен-Нур 11-20
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-11
24/ен-Нур-11: Онези, които дойдоха с клевета (за Айша), са група от вас. Това не го смятайте като зло за вас! Не, то е добро за вас. Над всеки от тях има (степени от) грях, който е придобил, а за най-големия виновник (измислилият и разпространилият клеветата) има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-12
24/ен-Нур-12: А вярващите мъже и жени, когато чуха това (клеветата), нямаше ли да бъде по-добре ако бяха помислили за това без предразсъдъци и бяха рекли само: “Това е една явна клевета”?
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-13
24/ен-Нур-13: И не трябваше ли да доведат за това четирима свидетели? Тогава, след като не са докарали свидетели, тези са лъжците пред Аллах.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-14
24/ен-Нур-14: И в земния и в отвъдния живот, ако не бе благодатта на Аллах към вас, и Неговата милост, щеше да ви сполети огромно мъчение за това (клеветата), в което сте затънали.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-15
24/ен-Нур-15: Нея (клеветата) я разправяхте с езика си (питахте за нея) и изричахте с устите си онова, за което нямахте знание, и го сметнахте за дребно нещо, а то бе огромно (провинение) при Аллах.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-16
24/ен-Нур-16: И не беше ли по-добре, когато чухте това, да кажете: “Не ни подобава да приказваме за това. Пречист си Ти! Това е една огромна измама (измислица).”
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-17
24/ен-Нур-17: А ако сте вярващи, то Аллах ви наставлява (заповядва) никога да не се връщате към подобно нещо.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-18
24/ен-Нур-18: И Аллах ви разяснява знаменията Си. И Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-19
24/ен-Нур-19: За онези, които обичат покварата (лошите дела, клеветата) да се разпространява сред вярващите, има болезнено мъчение и в земния и в отвъдния живот. И Аллах знае, вие не знаете.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-20
24/ен-Нур-20: И ако не бяха благодатта и милостта на Аллах към вас (щеше да ви накаже), а Аллах наистина е Състрадателен, Милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: