ен-Нур 54-58, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-357)

ен-Нур: 24/ен-Нур-54, 24/ен-Нур-55, 24/ен-Нур-56, 24/ен-Нур-57, 24/ен-Нур-58, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-357, ен-Нур 54-58
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-54
24/ен-Нур-54: Кажи им: “Покорявайте се на Аллах и на Пратеника! А ако се отметнете, негов (на Пратеника) дълг е само онова, което му е възложено (посланието), а вашият дълг е онова, което на вас е възложено. И покорите ли му се, ще срещнете Лика. Дълг за Пратеника е само ясното послание.”
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-55
24/ен-Нур-55: Аллах обеща на вярващите и на онези, които вършат праведни дела (изчистващи пороците на душата), че ще ги стори наследници на земята, както бе сторил и онези преди тях, и непременно ще укрепи тяхната вяра, която Той им избра, а в замяна на страха им ще ги дари със сигурност. Те са само Мои раби и не Ме съдружават с нищо. А който подир това отрича, тези са именно нечестивците.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-56
24/ен-Нур-56: И за да бъдете помилвани, отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат , и се покорявайте на Пратеника.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-57
24/ен-Нур-57: Недей да смяташ, че неверниците ще обезсилят (Аллах) на земята! Тяхното място е Адът. И колко лошо място е той!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-58
24/ен-Нур-58: О, вярващи, онези, които са под властта на десниците ви и онези от вас, които не са достигнали зрелост, нека да искат разрешение от вас , преди да влязат при вас в следните три случая: преди молитвата в зори, когато сваляте дрехите си по пладне, и подир нощната молитва. Тези­ три случая са онези, през които може да сте съблечени. Извън тях не е грях нито за вас, нито за тях да влизате едни при други. Така Аллах ви разяснява знаменията. И Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: