ен-Нур 32-37, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-354)

ен-Нур: 24/ен-Нур-32, 24/ен-Нур-33, 24/ен-Нур-34, 24/ен-Нур-35, 24/ен-Нур-36, 24/ен-Нур-37, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-354, ен-Нур 32-37
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-32
24/ен-Нур-32: И женете несемейните от вас мъже и праведните от робите и неомъжните от робините ви! Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат. И Аллах е Прещедър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-33
24/ен-Нур-33: А които нямат (възможност) за да встъпят в брак, нека се въздържат, докато Аллах им даде от Своята благодат! А за онези сред владените от десниците ви (слугините), които желаят договор (за освобождаване), ­ направете такъв, ако виждате у тях добро! И им дайте от даровете на Аллах, които Той ви е дал! В стремежа ви към благата на земния живот, не принуждавайте слугините си да развратничат,­ те желаят целомъдрие! Но който ги принуди, то и след принуждаването Аллах (за нея) е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-34
24/ен-Нур-34: И ви низпослахме ясни знамения и примери с онези, които бяха преди вас, и поучение за притежателите на таква (богобоязливите) (онези, които се боят да не загубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-35
24/ен-Нур-35: Аллах е Светлината на небесата и на земята. Сиянието Му е като светлина (лампа) в светилник. Светилникът е в стъкло. Стъклото е сякаш перла, блестяща като звезда. Разпалена е от (маслото на) благословено маслиново дърво, което не се намира ни на изток, ни на запад. И недокоснато от огъня, маслото му озарява. Светлина върху светлина. Аллах напътва към Своята светлина когото пожелае и дава Аллах примерите за хората, и­ Аллах всяко нещо знае най-добре. ­
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-36
24/ен-Нур-36: В домовете, в които Аллах позволява да бъде споменавано и възвеличавано Неговото име, (е Светлината на Аллах). Там Го прославят (споменават) сутрин и вечер
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-37
24/ен-Нур-37: Това са хората, на които нито търговията, нито продажбата ги отвлича от споменаването на Аллах и от служенето на молитвата, и от даването на милостинята закат. И се страхуват те от Деня, в който ще се преобърнат сърцата и очите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: