ал-Муаминун 105-118, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-349)

ал-Муаминун: 23/ал-Муаминун-105, 23/ал-Муаминун-106, 23/ал-Муаминун-107, 23/ал-Муаминун-108, 23/ал-Муаминун-109, 23/ал-Муаминун-110, 23/ал-Муаминун-111, 23/ал-Муаминун-112, 23/ал-Муаминун-113, 23/ал-Муаминун-114, 23/ал-Муаминун-115, 23/ал-Муаминун-116, 23/ал-Муаминун-117, 23/ал-Муаминун-118, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-349, ал-Муаминун 105-118
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-105
23/ал-Муаминун-105: “Не бяхте ли вие, които взехте за лъжа четените ви Мои знамения?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-106
23/ал-Муаминун-106: А рекоха: “Господи наш, надделяха над нас страстите ни и ние бяхме хора заблудени.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-107
23/ал-Муаминун-107: Господи наш, извади ни от тук (Ада). И ако после се отвърнем, тогава наистина ще сме угнетители!”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-108
23/ал-Муаминун-108: Каза им: “Останете там (в Ада) и не Ми казвайте (нищо)!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-109
23/ал-Муаминун-109: А една група от Моите раби ще каже: “Господи наш, ние повярвахме (пожелахме твоя Лик преди смъртта). И вече прости ни, и ни помилвай (с милостта Си).Ти си най-милосърдният.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-110
23/ал-Муаминун-110: И вие им се подигравахте, и така (това) стори да забравите Моето споменаване. И вие им се присмивахте.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-111
23/ал-Муаминун-111: Днес Аз ги възнаградих, защото бяха спечелилите заради търпението си.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-112
23/ал-Муаминун-112: И каза: “Колко години престояхте на земята?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-113
23/ал-Муаминун-113: Отговориха: “Престояхме ден или част от деня. Тогава попитай отброяващите (го).”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-114
23/ал-Муаминун-114: И каза: “Престояхте само малко, само да знаехте.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-115
23/ал-Муаминун-115: Тогава нима помислихте, че ви сътворихме напразно и че няма да бъдете върнати при Нас?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-116
23/ал-Муаминун-116: И ето, истинският Владетел е Всевишният Аллах,! Няма друг Бог, освен Него. (Той е) Господът на великия Трон!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-117
23/ал-Муаминун-117: И който, без довод призовава друг бог, заедно с Аллах, равносметката му за това е при неговия Господ. Наистина неверниците не ще сполучат (не ще се спасят).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-118
23/ал-Муаминун-118: И кажи им : “Господи, опрости ни (превърни злините ни в добрини) и ни помилвай (с милостта Си)! Ти наистина си Най-милосърдният.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: