ен-Нур 38-43, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-355)

ен-Нур: 24/ен-Нур-38, 24/ен-Нур-39, 24/ен-Нур-40, 24/ен-Нур-41, 24/ен-Нур-42, 24/ен-Нур-43, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-355, ен-Нур 38-43
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-38
24/ен-Нур-38: Аллах им надбавя от Своята благодат, за да въздаде най-доброто на тях за онова, което вършат. И Аллах безмерно дава препитание на когото пожелае.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-39
24/ен-Нур-39: И делата на неверниците са като мираж в пустиня. Жадният го сметна за вода, а щом стигна там, не намери нищо. Намери (срещу себе си) Аллах и така Той изплати изцяло въздаянието му. И Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-40
24/ен-Нур-40: Или (те са) като тъмнините в морската бездна. Покрити отгоре с вълни едни над други, а над тях ­ има облаци. Тъмнините една върху друга, а щом извади ръка, едвам ще я види. Така, комуто Аллах не е отредил светлина, вече за него не ще има светлина.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-41
24/ен-Нур-41: Не видя ли, че всичко на небесата и на земята, и птиците на ята прославят Аллах? Всички знаят как да се молят и да прославят. И Аллах знае най-добре техните дела.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-42
24/ен-Нур-42: И на Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и към Аллах е завръщането.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-43
24/ен-Нур-43: Не виждаш ли как Аллах подкарва облаците, после ги съединява, а после ги сторва на купчина? И така виждаш как дъждът излиза от тях. И спуска от небето градушка, и поразява Той с нея когото пожелае, и я отклонява от когото пожелае. А блясъкът на Неговата мълния едва не погубва зрението.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: