Свещеният Коран (Джуз'-18), ал-Муаминун 1-118, ен-Нур 1-64, ал-Фуркан 1-20

Свещеният Коран Джуз'-18: Свещеният Коран, (Джуз'-18, страница: 342-361), ал-Муаминун 1-118, ен-Нур 1-64, ал-Фуркан 1-20
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: