ен-Нур 21-27, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-352)

ен-Нур: 24/ен-Нур-21, 24/ен-Нур-22, 24/ен-Нур-23, 24/ен-Нур-24, 24/ен-Нур-25, 24/ен-Нур-26, 24/ен-Нур-27, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-352, ен-Нур 21-27
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-21
24/ен-Нур-21: О, вярващи, не следвайте стъпките на сатаната! А който следва сатаната, той му повелява покварата (всяко лошо нещо) и порицаваното (отричането и забранените от Аллах неща). И ако не бе благодатта и милостта на Аллах към вас, никой от вас не би могъл никога да пречисти душата си. Но Аллах пречиства душата, на когото пожелае. И Аллах е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-22
24/ен-Нур-22: И дарените с благодат и обилие сред вас да не се кълнат, че не ще даряват на роднините и бедните, и преселниците по пътя на Аллах! И нека прощават, и бъдат доброжелателни! Нима не искате да бъдете опростени от страна на Аллах? И Аллах е Опрощаващия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-23
24/ен-Нур-23: Наистина онези, които клеветят целомъдрените и вярващите жени (без те да знаят), то те са прокълнати и в земния и в отвъдния живот, и за тях ще има огромно мъчение
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-24
24/ен-Нур-24: В този ден, езиците, и ръцете, и краката им (филма за делата им през живота) ще свидетелстват за техните дела.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-25
24/ен-Нур-25: В този Ден Аллах ще им изплати истинското въздаяние (добрите и лошите им деяния) напълно и ще разберат, че явната истина е Аллах.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-26
24/ен-Нур-26: Лошите жени са за лошите мъже, лошите мъже за лошите жени. Чистите жени за чистите мъже и чистите мъже са за чистите жени. Тези са далеч от онова, което се приказва. За тях има опрощение (превръщане на злините в добрини) и щедро препитание (дарено от Аллах).
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-27
24/ен-Нур-27: О, вярващи, не влизайте в домове, чужди за вас, без да поискате разрешение и без да поздравите обитателите им! Това за вас е по-доброто, с надеждата така да се поучите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: