ал-Муаминун 43-59, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-345)

ал-Муаминун: 23/ал-Муаминун-43, 23/ал-Муаминун-44, 23/ал-Муаминун-45, 23/ал-Муаминун-46, 23/ал-Муаминун-47, 23/ал-Муаминун-48, 23/ал-Муаминун-49, 23/ал-Муаминун-50, 23/ал-Муаминун-51, 23/ал-Муаминун-52, 23/ал-Муаминун-53, 23/ал-Муаминун-54, 23/ал-Муаминун-55, 23/ал-Муаминун-56, 23/ал-Муаминун-57, 23/ал-Муаминун-58, 23/ал-Муаминун-59, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-345, ал-Муаминун 43-59
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-43
23/ал-Муаминун-43: Никоя общност не може да изпревари, нито да забави своя срок.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-44
23/ал-Муаминун-44: После Ние изпратихме Нашите пратеници един подир друг (без прекъсване помежду им). Всеки път, щом идваше при някоя общност нейният пратеник, те го взимаха за лъжец. И ние една след друга (ги погубихме). И ги превърнахме в предания. И вече хората-неверници да са далеч (от милостта на Аллах)!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-45
23/ал-Муаминун-45: После изпратихме Муса (Мойсей) и брат му Харун (Аарон) с Нашите знамения и с явен довод (Тората).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-46
23/ал-Муаминун-46: (Муса и Харун ги изпратихме) при Фараона и знатните му хора, но те се възгордяха (бяха надменни) и станаха общност от угнетители.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-47
23/ал-Муаминун-47: И рекоха после: “Да повярваме на двама смъртни (Муса и Харун) като нас ли, при положение, че техните хора са наши слуги?”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-48
23/ал-Муаминун-48: И така взеха и двамата за лъжци. И станаха от погубените.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-49
23/ал-Муаминун-49: И кълна се, дадохме на Муса Писание, за да могат да се напътят към Мен.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-50
23/ал-Муаминун-50: И сторихме знамение Иса (Исус), синът на Мариам, и майка му, и ги приютихме на хълм, където имаше спокойно място и извор.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-51
23/ал-Муаминун-51: О, пратеници, яжте от (чистите и честните) благата и вършете праведни (пречистващи душевните пороци) дела! Наистина, Аз най-добре знам какво вие вършите.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-52
23/ал-Муаминун-52: И наистина тази ваша общност ­е една общност и Аз съм вашият Господ. Затова бъдете притежатели на таква към Мен (пожелайте Моя Лик и се бойте да не изгубите милостта Ми).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-53
23/ал-Муаминун-53: Но те се разделиха на групи и разпределиха заповедите (на религията) помежду си и всяка група се задоволява с това, което е у нея.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-54
23/ал-Муаминун-54: И вече ги остави в заблудата им до определено време!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-55
23/ал-Муаминун-55: Нима смятат, че ги подкрепяме с имане и синове?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-56
23/ал-Муаминун-56: Нима (смятат, че) засилихме добрините за тях? И не, те не осъзнават.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-57
23/ал-Муаминун-57: Наистина те са, които се боят от ужаса на своя Господ.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-58
23/ал-Муаминун-58: И те вярват в знаменията на своя Господ.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-59
23/ал-Муаминун-59: И те не съдружават със своя Господ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: