ен-Нур 59-61, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-358)

ен-Нур: 24/ен-Нур-59, 24/ен-Нур-60, 24/ен-Нур-61, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-358, ен-Нур 59-61
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-59
24/ен-Нур-59: А щом децата ви достигнат зрелост, нека продължат да искат разрешение, както искат и всички преди тях. Така Аллах ви разяснява Своите знамения. И Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-60
24/ен-Нур-60: А за престарелите жени, които вече не се надяват на брак, не е грях да свалят връхното си наметало, без да показват своите украшения. И въздържанието е по-доброто за тях. Аллах наистина е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-61
24/ен-Нур-61: За слепеца няма притеснение, както и за куция и за болния няма притеснение. Нито за вас самите да ядете в своите домове или в домовете на бащите си, или в домовете на майките си, или в домовете на братята си, или в домовете на сестрите си, или в домовете на чичовците си, или в домовете на лелите си, или в домовете на вуйчовците си, или в домовете на вуйните си, или там, закъдето имате ключове, или при ваши приятели. Няма грях и да ядете заедно или поотделно. И щом влезете в домове, поздравете се взаимно с благословен и мил поздрав от Аллах ­! Така Аллах ви обяснява знаменията, с надеждата по този начин да проумеете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: