Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-359), ен-Нур 62-64, ал-Фуркан 1-2

ен-Нур: 24/ен-Нур-62, 24/ен-Нур-63, 24/ен-Нур-64, ал-Фуркан: 25/ал-Фуркан-1, 25/ал-Фуркан-2, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-359, ен-Нур 62-64, ал-Фуркан 1-2
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-62
24/ен-Нур-62: И само онези вярващи, които вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, когато са се съберат с него за някакво дело, не си тръгват, без да поискат позволението му. Наистина искащите позволение са вярващите в Аллах и в Неговия Пратеник. Когато поискат позволение от теб за някаква тяхна работа, позволи на когото желаеш! И моли Аллах да им прости! Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-63
24/ен-Нур-63: И не дръжте равно обръщението на Пратеника с обръщението ви един към друг! Аллах знаеше онези от вас, които скришом се измъкваха. И да се пазят тези, които нарушават негово нареждане, да не ги сполети изпитание или болезнено мъчение!
Слушайте Коран: 24/ен-Нур-64
24/ен-Нур-64: Несъмнено на Аллах принадлежи всичко на небесата и на земята, нали? Той знаеше вашето положение (това, което е в сърцата ви). И така в Деня, когато бъдат върнати при Него, ще ги извести какво са вършили. И Аллах всяко нещо знае най-добре.

ал-Фуркан

Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-1
25/ал-Фуркан-1: Благословен е (Aллах), Низпослалият на Своя раб Разграничението, за да бъде предупредител за световете.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-2
25/ал-Фуркан-2: Той (Аллах) е, на Който принадлежи владението на небесата и на земята. И Той не се е сдобивал с дете, нито е имал съдружник във владението. Той сътвори всяко нещо и му отреди съдба.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: