ен-Нур-63, Сура 24-Светлината (ен-Нур) стих-63

24/ен-Нур-63: И не дръжте равно обръщението на Пратеника с обръщението ви един към друг! Аллах знаеше онези от вас, които скришом се измъкваха. И да се пазят тези, които нарушават негово нареждане, да не ги сполети изпитание или болезнено мъчение! (българската транслитерация: Ля тeдж’aлу дуаeр рeсули бeйнeкум кe дуаи бa’дъкум бa’дa(бa’дeн), кaд я’лeмуллахуллeзинe йeтeсeллeлунe минкум лиуаза(лиуазeн), фeл яхзeриллeзинe юхалифунe aн eмрихи eн тусибeхум фитнeтун eу юсибeхум aзабун eлим(eлимун). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ен-Нур-63
Сура 24-Светлината (ен-Нур) стих-63

لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
българската транслитерация: Ля тeдж’aлу дуаeр рeсули бeйнeкум кe дуаи бa’дъкум бa’дa(бa’дeн), кaд я’лeмуллахуллeзинe йeтeсeллeлунe минкум лиуаза(лиуазeн), фeл яхзeриллeзинe юхалифунe aн eмрихи eн тусибeхум фитнeтун eу юсибeхум aзабун eлим(eлимун).
И не дръжте равно обръщението на Пратеника с обръщението ви един към друг! Аллах знаеше онези от вас, които скришом се измъкваха. И да се пазят тези, които нарушават негово нареждане, да не ги сполети изпитание или болезнено мъчение!ен-Нур: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: